Poliisilla oli Joutsassa viime vuonna 362 A- ja B-kiireellisyysluokkien hälytystehtävää. Määrä on pysynyt Joutsan poliisiryhmän johtajan, ylikonstaapeli Eero Mällösen mukaan lähivuosina suunnilleen vakiona.

– Se on pyörinyt noin 400 tehtävässä per vuosi, neljänsadan molemmin puolin, kertoo Mällönen.

A-luokan tehtäviä ovat esimerkiksi meneillään olevat murrot ja muut sellaiset tehtävät, joissa on hengen ja terveyden vaara tai vakava omaisuuden tuhoamisen vaara. B-luokan tehtävät koskevat henkilön ja omaisuuden suojaamista sekä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämistä. Keskimäärin poliisi ennätti Joutsassa viime vuonna paikalle A-luokan tehtävässä 23,4 minuutissa ja B-luokan tehtävässä 24,5 minuutissa.

Vuoden aikana kirjattiin runsaat 550 rikoslain mukaista rikosta, vajaa puolet edellisvuotta enemmän. Tällaisia ovat esimerkiksi omaisuus- ja liikennerikokset sekä henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset. Eniten kirjattiin liikennerikoksia, joita oli lähes tuplaten edellisvuoteen nähden, 415. Mikä ison nousun selittää, sitä Mällönen ei osaa sanoa. Hän veikkaa koronapandemialla olleen osaa asiaan.

– Silloin 2020 korona vyöryi päälle heti alkuvuodesta, ja onko sitten ollut jopa niin, että liikenne on ollut silloin kesällä hiljaisempaa, kun on ollut kaikkia rajoituksia. Olihan se tietenkin viime vuonnakin sama juttu, mutta ihmiset ehkä sitten enemmän ikään kuin tottuivat rajoituksiin. Ja sitten alkoi rokotukset tulla, eli silloin ihmiset pääsivät vähän vapaammin liikkumaan. Saattaa johtua tästä, vertailee Mällönen.

Omaisuusrikoksia kirjattiin viime vuonna 83, kun edellisvuosina niitä on ollut noin 120. Mällönen arvioi tällaisen vaihtelun normaaliksi.

– Vaihtelu johtuu siitä, että jos sattuu vaikka murtojen sarja, eli sama porukka murtautuu moneen kesämökkiin, niin silloin se ikään kuin kertautuu se lukumäärä hetkessä.

Luvatta tunkeutuen tehtyjä varkauksia kirjattiin edellisvuosia vähemmän, 19. Teot kohdistuivat pääasiassa vapaa-ajan asuntoihin. Väkivaltarikoksia taas tilastoitiin lähes kaksinkertaisesti edellisvuoteen nähden, 25. Nousu vaikuttaa isolta, mutta pandemiaa edeltäneeseen vuoteen verraten määrä oli lähes sama. Mällönen arveleekin pandemian puhkeamisen vaikuttaneen vuoden 2020 tilastossa.

– Ihmiset liikkuivat silloin vähemmän ja olivat toistensa kanssa tekemisissä vähemmän, hän vertaa.

Pahoinpitelyrikoksia kirjattiin 23, niistä valtaosa tapahtui yksityisellä paikalla. Tapauksiin liittyvät usein päihteet. Seksuaalirikoksia tilastoidaan Mällösen mukaan Joutsassa vuosittain muutamia, viime vuonna kolme.

Huumausainerikoksia kirjattiin hieman edellisvuotta enemmän, 5. Kyse on Mällösen mukaan huumausaineen käyttörikoksista tai kasvattamoista, ja yleensä kannabiksesta, mutta jossain määrin myös huumaavista lääkkeistä.

Kotihälytystehtäviä poliisilla oli 41, kun edellisvuosina niitä on ollut viitisenkymmentä. Tällaisiin kuuluvat Mällösen mukaan esimerkiksi asunnossa olleet riitatilanteet. Yleensä tapauksiin liittyy runsas alkoholinkäyttö.

Yhteenvetona ylikonstaapeli Eero Mällönen katsoo vuoden 2021 olleen poliisin näkökulmasta Joutsassa hyvin tavanomainen. Poliisilaitoksella tilanne on Mällösen mukaan henkilöstön suhteen parantunut, sillä talossa on viiden vakituisen lisäksi nyt yksi määräaikainentyöntekijä. Sillä vahvuudella mennään syyskuun loppuun asti ja toivottavasti eteenpäinkin.

– Tavoite on se, että meitä olisi kuusi täällä jatkuvasti, sanoo Mällönen.

Liikennerikosten määrä nousi myös Luhangassa

Poliisilla oli tilastojen mukaan Luhangassa viime vuonna 41 A- ja B-kiireellisyysluokan hälytystehtävää, hieman edellisvuotta enemmän. Keskimääräinen toimintavalmiusaika oli A-luokan tehtävässä 15,8 minuuttia ja B-luokan tehtävässä 46 minuuttia.

Rikoslain mukaisia rikoksia, joihin kuuluvat esimerkiksi omaisuus- ja liikennerikokset, kirjattiin lähes saman verran kuin edellisvuonna, 27. Runsas puolet oli liikennerikoksia. Liikennerikosten määrä lähes kaksinkertaistui edellisvuoteen nähden. Pääasiassa kyse oli liikenneturvallisuuden vaarantamisista.

Omaisuusrikoksia kirjattiin Luhangassa puolet edellisvuotta vähemmän, 8. Myös luvatta tunkeutuen tehdyt varkaudet (2) vähenivät, samoin väkivaltarikokset (1). Huumausainerikoksia kirjattiin edellisvuosien nollatilastojen jatkeeksi yksi, rattijuopumuksia kaksi. Kotihälytystehtäviä poliisilla oli Luhangassa 4 eli hieman edellisvuotta enemmän.

Tarja Kuikka

Tagged with →