Joutsan kunnanhallitus käsitteli 7.2. kokouksessaan esityslistan kohtaa ”Joutsan kunnan saatavat”. Tämä oli asiakirjassa salattu, mutta Joutsan Seutu avasi silti lukijoille vuokrarästien tilannetta tutkivan journalismin ja epätavallisen tiedonhankinnan kautta.

Lehden mennessä painoon 15.2., kokouksen pöytäkirjaa ei ollut vielä saatavilla. Pöytäkirja tuli julki vasta 17.2. Mitään summia ei pöytäkirjaotteessa edelleenkään mainita. Valmistelussa on ollut salassa pidettäviä kohtia, ja niihin kerrotaan sovelletun Julkisuuslakia seuraavalla tavalla: JulkL 24.1 § 17 kohta, julkisyhteisön liike- ja ammattisalaisuudet, sijoitus-, rahoitus- ja velanhoitojärjestelyt sekä JulkL 24.1 § 20 kohta, yksityiset liike- ja ammattisalaisuudet.

Kyseinen pykälä 41 on otsikoitu pöytäkirjassa: Joutsan kunnan saatavat Jukolan Juusto/Koy Reponen ja A. Reponen. Esittelijänä toimineen kunnanjohtaja Harri Nissisen päätösehdotuksen mukaan kunnanhallitus päättää jatkotoimenpiteistä ja antaa kunnanjohtajalle valtuudet neuvotella jatkotoimista Koy Reposen ja A. Reposen velkojainkokouksessa.

Kokous eteni siten, että kunnanjohtaja teki muutetun päätösehdotuksen. Sen mukaan kunnanhallitus päätti jättää Koy Reposen ja A. Reposen jatkotoimista päättämisen pöydälle.

Lisäksi kunnanhallitus myönsi maksulykkäystä Jukolan Juusto Oy:lle siten, että 31.8.2022 mennessä on suoritettava kaikki Joutsan kunnan avoimet, erääntyneet saatavat. Iiris Ilmonen (kok.) esitti, että Jukolan Juuston saatavat laitetaan perintään välittömästi. Esitys raukesi kannattamattomana.

Pykälä 10 hyväksyttiin näin ollen muutetun päätösehdotuksen mukaisesti. Ilmonen ilmoitti jättävänsä eriävän mielipiteen asiassa. Kyseinen eriävä mielipide referoidaan seuraavissa kappaleissa sanatarkasti, ja asiakirja koskee Jukolan Juusto Oy:lle myönnettyä maksujärjestelyä.

Ilmosen mukaan kunnassa on päätetty taloushallinnon toimintatavoista avoimien saatavien perinnän osalta. Perintätoimia on tähän asti laiminlyöty ilman kunnanhallituksen päätöstä. Nyt tehty päätös eriarvoistaa kunnassa toimivia yrityksiä.

Kunnanhallitus on 23.11.2015 §222 päättänyt 60.000 euron vuokrarästin (vakautettu, koroton) takaisin perinnästä 1.1.2019 alkaen 1000 e/kk, ja vielä tuolle rästille annetaan lisämaksuaikaa. Yritys ei myöskään ole toimittanut kunnalle virallisia tilinpäätöstietoja, joista yhtiön taloustilanne ilmenisi, todetaan eriävässä mielipiteessä.

Joutsan Seutu on lähettänyt aiheesta kunnalle lisää tietopyyntöjä.

Janne Airaksinen

Katso aiheesta aiemmin 15.2. julkaistu juttu