Julkisuuslain mukaan viranomaisen asiakirjoihin sisältyvät yksityiset liikesalaisuudet ovat salassa pidettäviä tietoja. Tällä perusteella Joutsan kunta salasi kunnanhallituksen esityslistalta yhden pykälän.

Nimellä ”Joutsan kunnan saatavat” olleessa pykälässä on kuitenkin tiettävästi käsitelty pääasiassa yritysten velkarästejä kunnan suuntaan, kuten maksamattomia vuokria. Jos yritys toimii kunnalta vuokratuissa tiloissa, eikä syystä tai toisesta lyhennä vuokravelkaansa, kyse on asiasta, mitä ei ole mitään järkeä salata. Kyse ei ole liikesalaisuudesta, vaan ihan tavallisesta velasta.

Kuntalaisilla ja tasapuolisuuden nimissä, etenkin muilla yrityksillä, on silloin oikeus tietää miten virkamiehet näissä asioissa menettelevät. Ratkaisu ei ole tiedon panttaaminen, sillä asioista voisi tiedottaa myös yleisellä tasolla täydellisen vaikenemisen sijaan. Tätä kirjoittaessa pöytäkirja ei ollut valmis, eikä kahteen aiheeseen pureutuvaan sähköpostiin ole vastattu kunnan taholta. Avoimia kysymyksiä on siis ilmassa.

Keskeistä liikesalaisuuden määrittelyssä on yrityksen liiketoiminnan suojan tarve suhteessa kilpailijoihin ja muihin tahoihin. Yleisesti tunnetut tiedot eivät ole liikesalaisuuksia. Jos vuokravelkasummat salataan nyt, niin kuinka ne salataan tilinpäätöksessä? Mitä sanoo tilintarkastaja, tai tarkastuslautakunta?

Tapaus suorastaan alleviivaa tiedotusvälineiden olemassaolon tarkoitusta.

Janne Airaksinen

Tagged with →