Joutsan kunta tilaa Puulan seutuopistolta lukuvuodelle 2022–2023 saman opetustuntimäärän kuin viime vuosina, 3.600 tuntia. Myös seutuopiston muiden omistajakuntien eli Kangasniemen ja Toivakan opetustuntimäärien on suunniteltu pysyvän ennallaan. Kangasniemellä opetusta on kaavailtu annettavan 4.800 tunnin verran ja Toivakassa 2.000 tunnin verran.

Koko tuntimäärä ei kuitenkaan aina toteudu, vaan esimerkiksi Joutsan kunnan viime vuonna tilaamista opetustunneista vain 2.254 toteutui.

Seutuopiston tulevan lukuvuoden tuntitilauksesta päätti maanantaina kokoontunut Joutsan kunnanhallitus.

Tarja Kuikka