Joutsan kunnanhallitus käsitteli 7.2. kokouksessaan pykälää 10 ”Joutsan kunnan saatavat”. Tämä kohta oli esityslistassa salattu. Talous- ja hallintojohtaja Matias Penttisen mukaan salaamisen perustelu oli Julkisuuslain yritysten liikesalaisuuksiin viittaava kohta.

Joutsan Seudun saamien epävirallisten tietojen mukaan salatussa pykälässä on käsitelty muun muassa useamman kuin yhden yrityksen vuokrarästejä. Erikseen kysyttäessä Penttinen vahvisti, että yksi näistä on ollut Jukolan Juusto Oy, joka toimii kunnan omistamissa tiloissa Leivonmäen Yritystalossa.

Jukolan Juustolla on tällä hetkellä 60.758 euroa vuokrarästejä kunnan suuntaan. Rästejä on ollut käytännössä yrityksen toiminnan alusta lähtien, ja niitä on käsitelty kahdesti julkisuudessa.

Vuonna 2015 erääntyneitä vuokria oli 77.000 e. Vuokraveloista 60.000 euron osalta Joutsan kunnanhallitus päätti silloin, että se muutetaan lainaksi. Suunnitelma oli, että Jukolan Juusto Oy aloittaisi tämän lainan takaisinmaksun vuoden 2019 alussa.

On epäselvää, liittyykö nyt salattu esityslistan kohta mainittuun lainaan, vai vuokriin vuoden 2019 jälkeen. Vuonna 2018 on kerrottu, että Jukolan Juuston osalta vuokra on 2.100 euroa kuukaudessa. Vuokraan lisättiin kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Vuoden 2019 alussa vuokran piti nousta 3.100 euroon kuukaudessa.

Kunnanhallituksen päätöksestä Jukolan Juustoon tai muihinkaan yrityksiin liittyen Penttinen ei tiedottanut. Joutsan Seudun toisaalta saamien epävirallisten tietojen mukaan Jukolan Juuston tulisi maksaa yli 60.000 euron summa plus siihen asti kertyneet lisäsaatavat vuokrista 31.8. mennessä.

Päätöksestä on jätetty yksi eriävä mielipide. Tämän vahvisti Penttinen. Sitä hän ei osannut sanoa, että mikäli tämän pykälän kohta on vielä pöytäkirjassakin salattu, niin päteekö salaaminen myös eriävän mielipiteen tekstiin.

Paikallislehti Joutsan Seutu lähetti kuntaan tietopyynnön kyseisen 7.2. kunnanhallituksen pykälän 10 sisällöstä. Tarkastettu pöytäkirja ei ollut saatavilla maanantaihin mennessä.

Janne Airaksinen