Tekninen lautakunta päätti torstai-illan kokouksessaan myöntää PyroBit Oy:lle ympäristöluvan erilliskerätyn kattohuopajätteen vastaanottoon, varastointiin ja esilajitteluun. Tämä tapahtuu entisen Leivonmäen sahan alueelta ostetulla määräalalla.

Edellisen kerran hakemusta käsiteltiin 27.1. Silloin lautakunta palautti äänestyspäätöksen jälkeen asian uudelleen valmisteltavaksi lisäselvitysten hankkimista varten. Etenkin jätevakuuksien ja toiminnan aloitusvakuuden summien taso mietitytti tuolloin lautakuntaa.

Uuteen käsittelyyn mennessä PyroBit Oy täydensi hakemustaan. Yritys esitti aikaisemmasta lupahakemuksesta poiketen, että toiminnan vakuudeksi asetetaan nyt 40.000 euroa ja toiminnan aloittamisen vakuudeksi muutoksenhausta huolimatta 10.000 e.

Ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijon pohjaesityksessä PyroBit Oy:lle oli asetettu 100.000 e jätevakuus, jonka lisäksi toiminnan aloittamista ennen luvan lainvoimaiseksi tuloa varten edellytettiin 60.000 e aloitusvakuutta.

Lautakunta äänesti vakuustasosta siten, että äänin 6 ja 1 tyhjä, päätökseksi tuli yrityksen esittämä malli 40.000 e/10.000 e. Ympäristötarkastaja Masalin-Weijo kertoi jättävänsä tästä eriävän mielipiteen.

Vakuuksia tullaan tarkastelemaan noin 2 vuoden jälkeen uudelleen, kun toiminta on vakiintunut.

Lisäksi PyroBit on lupautunut siirtämään vieressä olevalta kiinteistöltä, jolla on Tarpaper Recycling Finland Oy:n kattohuopavarasto, noin 3.000 tonnia kattohuopaa hakemuksen kohteena olevalle alueelle heti kun uusi alue on valmis varastointia varten. Tarpaperin kasoihin jää siirron jälkeen hieman alle 20.000 tonnia.

Yhtiö valmistelee varastoalueen vaiheittain talvesta johtuen ja sen vuoksi PyroBit voi väliaikaisesti varastoida kattohuopaa murskepintaisella kentällä, kunnes kentälle saadaan asfalttipäällyste viimeistään 30.9.2022.

Lisäksi lautakunnalla oli käytössään luvanhakijan toimittamat liitteet, jotka koskivat Väyläviraston hyväksymiä uusiomateriaaleja ja Tarpaper Recycling Oy:n kattohuoparouheen ympäristökelpoisuutta asfaltin valmistuksessa.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Leivonmäen entisen sahan aluetta, josta ostetulla määräalalla PyroBit Oy tulee saamansa ympäristöluvan mukaan toimimaan. Kuva: Heikki Utula.

Tagged with →