Joutsan kunnanhallitus on nimennyt talous- ja hallintojohtaja Matias Penttisen Joutsan kunnan edustajaksi Monetra Keski-Suomi Oy:n neuvottelukuntaan. Monetra Keski-Suomi on valtakunnalliseen kuntaomisteiseen Monetra-konserniin kuuluva talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus, jonka osakkaaksi Joutsan kunta liittyi vajaat kolme vuotta sitten. Kunnan kirjanpitopalvelut on keskitetty yhtiölle.

Vähintään kerran vuodessa kokoontuvan neuvottelukunnan toiminnan tavoitteena on kehittää Monetra Keski-Suomea ja sen toimintaa ja luoda yhteinen tahtotila yhtiön tulevaisuudelle.

Aiemmin Joutsaa edusti yhtiön neuvottelukunnassa kunnan edellinen talous- ja hallintojohtaja Antti-Pekka Hokkanen.

Tarja Kuikka