Joutsan kunta on antanut Keski-Suomen pelastuslaitoksen johtokunnalle tämän pyytämän lausunnon pelastuslaitoksen vuoden 2022 talousarviomuutosesityksestä. Kunta hyväksyy Jämsän paloasemaryhmän toimintavalmiusjärjestelyistä aiheutuvat kustannukset, mutta edellyttää, että pelastustoimi hoitaa siitä aiheutuvat kustannukset omaa toimintaansa sopeuttamalla.

Alkuperäisessä talousarvioesityksessä pelastuslaitoksen vuoden 2022 liikevaihdon arvioitiin olevan 33,3 miljoonaa euroa, josta pelastustoiminnan osuus olisi ollut noin 26,1 miljoonaa ja ensihoidon osuus noin 7,2 miljoonaa. Liikevaihdon arvioitiin kasvavan 2,7 prosenttia edellisvuoden talousarvioon verrattuna.

Talousarvioesityksen muuttamisen taustalla ovat Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallituksen viime syksynä tekemä päätös ensihoitopalvelun tuotannon siirtämisestä Keski-Suomen pelastuslaitoksen ensihoitopalvelun tuotantovastuulle Kannonkoskella, Kinnulassa, Pihtiputaalla ja Saarijärvellä viime marraskuun lopusta lukien, ja Jämsän paloasemaryhmän toimintavalmiusjärjestelyjen kehittämistoimenpiteet.

Viimeksi mainitulla tarkoitetaan Jämsän alueen pelastustoimen toimintavalmiuden varmistamista ympärivuorokautisella miehityksellä toimintavalmiusaikavelvoitteiden mukaisesti, käytännössä 13 miehistöviran perustamista tänä vuonna.

Talousarviomuutosesityksessä pelastuslaitoksen vuoden 2022 liikevaihdoksi on arvioitu 35,6 miljoonaa euroa, josta pelastustoiminnan osuus olisi noin 26,6 miljoonaa ja ensihoidon noin 9 miljoonaa. Liikevaihto kasvaa muutosesityksessä 7 prosenttia vuoden 2022 talousarvioon verrattuna.

Talousarviomuutosesityksessä kuntien maksuosuuksien kasvu johtuu pääasiassa Jämsän paloaseman kehittämistoimenpiteistä. Pelastustoimessa kuntien maksuosuudet nousevat 1,98 prosenttia verrattuna tämän vuoden ensimmäiseen talousarvioesitykseen. Joutsan maksuosuus oli alkuperäisessä talousarvioesityksessä vuonna 2022 runsaat 398.000 euroa ja muutetussa talousarvioesityksessä runsaat 406.000 euroa.

Tarja Kuikka