Joutsan tekninen lautakunta käsittelee tänään toistamiseen PyroBit Oy:n ympäristölupaa. Kaksi viikkoa sitten lautakunta palautti hakemuksen valmisteluun ja nyt asiaa käsitellään täydennettyjen tietojen pohjalta.

Esityksen mukaan ympäristölupa myönnettäisiin ja se astuisi voimaan saman tien mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

PyroBit Oy esittää täydennyksessä nostavansa valmiuttaan toiminnan vakuuksien osalta 40.000 euroon alkuperäisestä 12.500 eurosta ja muutoksenhausta huolimatta vakuudeksi 10.000 euroa aiemmin esitetyn 1.800 sijaan. Täydennetyssä hakemuksessa todetaan, että vakuuksia tullaan tarkastelemaan uudelleen noin kahden vuoden päästä siitä, kun toiminta on vakiintunut.

Joutsan kunta edellyttää yhtiöltä varastoalueen asfaltointia, joka tulee tehdä 30. syyskuuta mennessä. Siihen asti jätettä voisi väliaikaisesti varastoida murskepintaisella kentällä.

Jonna Keihäsniemi

Tagged with →