Keski-Suomessa kaadettiin tammikuun puolivälissä päättyneessä jahdissa 3.298 hirveä, mikä on 478 hirveä edellistä vuotta vähemmän. Eniten hirviä, 332 kappaletta, kaadettiin Itä-Päijänteen riistanhoitoyhdistyksen alueella. Edelliseen kauteen verraten täälläkin oli silti 7 prosentin alenema.

Keski-Suomen riistakeskuksen mukaan hirvikantaa on viime vuosina pienennetty voimakkaalla metsästyksellä. Hirvisaalis pieneni Korpilahtea lukuun ottamatta kaikkien Keski-Suomen riistanhoitoyhdistysten alueilla.

Keski-Suomessa kaadettiin keskimäärin 2,3 hirveä tuhannelta hehtaarilta. Pinta-alaan suhteutettuna eniten hirviä kaadettiin Korpilahden riistanhoitoyhdistyksen (3,8 hirveä/1000 ha) ja Itä-Päijänteen riistanhoitoyhdistyksen alueilla (3,3 hirveä/1000 ha). Suomen riistakeskus myönsi päättyneelle jahtikaudelle Keski-Suomen alueelle 3 418 hirven pyyntilupaa.

Itä-Päijänteen riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Jyrki Ilmonen toteaa kuluneen syksyn hirvenmetsästyksen sujuneen hyvin. Tavoitteisiin päästiin.

– Tavoittelimme metsästyksen jälkeen jääväksi kannaksi 2,75 hirveä/1000 ha, mikä toteutui. Lupia oli riittävästi ja niitä osattiin käyttää siellä missä hirvikanta oli korkeimmillaan. Kiitosta tulee antaa siitä, että alueilla, joissa oli vähemmän hirviä, osattiin metsästystä rajoittaa, sanoo Ilmonen.

Kaatolupien kohdentamisessa oli huomioitu hirvitihentymäalueet ja näin pyritty ennaltaehkäisemään vahinkojen syntymistä liikenteelle ja metsille. Lopulliset suunnitelmat tulevan metsästyskauden hirvilupien määrästä tehdään, kun käytettävissä ovat Luonnonvarakeskuksen tiedot hirvikannan koosta ja rakenteesta.

Janne Airaksinen

Hirvijahdissa saatiin viime metsästyskaudella saaliiksi 332 hirveä. JS Arkisto.