Kirjoitin tässä lehdessä 15.12.2021 joutsalaisten sairastavuudesta muihin suomalaisiin verrattuina. Muuten asiat olivat hyvin, mutta kaatumisia ja liukastumisia ikävakioituina oli 1,5 kertainen määrä. Mikä muu kuin sepelihoitoinen liukkaus voisi olla syynä?

On tiedossa, että psyykenlääkkeet voivat aiheuttaa kaatumisia. Joutsassa vuonna 2020 psykoosilääkkeitä käytti yli 65-vuotiaista 8,2% (koko maassa 6,7%), neuroosi- ja rauhoittavia lääkkeitä 6,0 (5,8%), unilääkkeitä 8,1% (8,0%) ja masennuslääkkeitä Joutsassa 10,2% ja koko maassa 13,2%. Psykoosilääkekäyttö voisi selittää osan kaatumisista. Siis varovaista liikkumista niiden kanssa!

Entä naapurikunnissa? Psykoosilääkkeitä Luhangassa käytti vastaava porukka 5% ja Pertunmaalla 9%. Neuroosilääkkeitä 3% Perttusista ja Luhangassa 4%. Unilääkkeitä popsi Sysmässä ja Pertunmaalla vain 5%. Masennuslääkkeitä käyttivät 8% luhankalaisista ja 12% sysmäläisistä.

Entä viinan vaikutus? Ikävakioitu alkoholihaittoihin liittyvien diagnoosien esiintyvyys aikuisväestössä Suomessa oli vuonna 2018 1,40%. Joutsassa vastaavasti 1,73%, Luhanka 1,17%, Hartola 1,80%, Pertunmaa 2,40% ja Sysmässä 1,54%. Muutos Joutsassa +68,6% vuodesta 2015 -> 2018. Luhangassa lisääntynyt 50,0%, muissa vertailukunnissa vähentynyt 7,2–42,6%. Viina kaataa terveenkin!

Alkoholihaittojen hoito maksoi 2018 Joutsassa 101,1 e/asukas eli yht. 422.625 e ja Luhangassa vastaavasti 29,4 e/ asukas, yhteensä 183.360 e. Hartolassa 112,9 e/asukas; yhteensä 276.339 e. Onko viina aina hintansa väärti?

Lonkkamurtuman hoito maksaa 31.000 e ensimmäisenä vuonna ja joka viides kuolee vuoden aikana. Hiekka ja sepeli ovat hyvä estohoito ja halpaa.

Kalle Willman

lääkäri, eläkkeellä Joutsassa