Seurakunnan kirkkoneuvosto on käynyt kokouksessaan 28.1. läpi tulevaisuuden näkymiä. Ne katsottiin laadultaan sellaisiksi, että kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle selvitysmiehen ottamista.

Tämän henkilön tehtävä olisi tutkia yhteistyömahdollisuuksia ja muita ratkaisuja yhden tai useamman seurakunnan kanssa taloudellisen tilanteen korjaamiseksi. Erityinen huomio kohdentuu mahdollisiin yhteisiin virkoihin naapuriseurakuntien kanssa sekä muihin mahdollisiin yhteistoiminnan muotoihin.

Hallintojohtaja Heikki Kangas on tarkastellut seurakunnan tilannetta kirkkohallituksen syksyllä julkaiseman yleiskirjeen Kriisiytyvän seurakunnan mittarit pohjalta. Sen talousmittareiden mukaan Joutsan seurakunta on kriisiytymässä.

Kun tilikausien tuloksista vähennetään kertaluonteiset tulot kuten tonttien myynti, ovat tilinpäätökset alijäämäisiä. Mittariston mukaan maksuvalmiuden tulisi olla 90 vuorokautta. Joutsassa se on ollut noin 30 vrk ollen jatkossakin riippuvainen kertaluonteisista tuloista.

Kiinteistöjen kuntoarvion mukaan seurakunnalla on noin 5 miljoonan euron korjausvelka.  Väestö vähenee ja kirkollisverotulot tippuvat. Kirkollisveroprosentti on jo nostettu suositeltuun maksimiin 2,0 prosenttiin. Henkilöstössä on jo tehty osa-aikaistamisia ja osa tehtävistä on ulkoistettu.

Ennakoivia taloustoimia on tehty jo siten, että Joutsan seurakunnalla on nykyään yhteinen taloustoimisto Muuramen ja Toivakan kanssa. Yksi mahdollisuus henkilöstösuunnittelulle on sekin, että lähivuosina on odotettavissa 4 henkilön eläköityminen.

Kirkkoherra Tuula Leppämäki korostaa, että Joutsan seurakunta ei ole vielä kriisiseurakunta. Kurssi on kuitenkin sitä kohti, ja Leppämäki toteaa, että asiaan pitää tarttua etupainotteisesti. Mainittu Kirkkohallituksen yleiskirje velvoittaa tähän.

– Kuten yleiskirjeessä todetaan, tuomiokapitulille säädetyt aloiteoikeudet tarkoittavat, että tämä taho ryhtyy toimenpiteisiin, mikäli kriisimittarit toteutuvat, eikä seurakunnassa ole tehty riittävästi tilanteen korjaamiseksi. Puuttumiskynnys on takavuosia paljon matalampi, huomauttaa kirkkoherra Leppämäki.

Janne Airaksinen

Lisätty kirkkoherra Tuula Leppämäen osuus 7.2. klo 10:37.