Joutsan kunnanhallitus on hylännyt Kalle Willmanin tekemän oikaisuvaatimuksen, joka koski kunnanhallituksen marraskuussa tekemää, henkilöstön muistamiseen ja toimialajohtajien palkantarkistukseen sekä tilapäisiin sijaistamisiin liittyvää päätöstä.

Kunnanhallitus käsitteli edellä mainittuja asioita marraskuussa samassa kokouspykälässä, ja yksi Willmanin vaatimuksista oikaisuvaatimuksessa oli, että päätökseen niputetut erilliset asiat valmistellaan erikseen kokonaan uudelleen.

Muina vaatimuksina hän esitti, että asioita uudelleen käsitellessä kokouksessa esittelijänä toimiva henkilö vaihdetaan, ja asioista uudelleen päättäessä päätökset tehdään ja korjataan hänen oikaisuvaatimuksessa esittämänsä mukaisesti hallintosäännön määräämällä tavalla.

Perusteluissaan Willman muun muassa piti asian valmistelua hallintosäännön vastaisena. Hän esimerkiksi totesi osan päätöksistä menneen kunnanhallituksen päätösvallan ulkopuolelle ja katsoi, että asian esittelijänä kokouksessa olisi pitänyt olla kunnanjohtaja, ei kunnanhallituksen puheenjohtaja.

Viimeksi mainittu toimi alun perin esittelijänä sen takia, koska asiakohdassa käsiteltiin etuja, jotka koskevat kunnanjohtajaa ja kaikkia hänen sijaisenaan hänen poissaolonsa tai esteellisyytensä aikana toimivia henkilöitä.

Oikaisuvaatimusta viime viikolla käsitellyt kunnanhallitus kuitenkin hylkäsi Willmanin oikaisuvaatimuksen. Ratkaisuun päädyttiin muun muassa sillä perusteella, että Willmanin kritisoimassa päätöksessä ei katsottu olevan laillisuusvirheitä. Iiris Ilmonen (kok.) jätti oikaisuvaatimuksen hylkäämispäätöksestä eriävän mielipiteen.

Tällä viikolla kunnanhallitus joutui käsittelemään asiaa vielä kertaalleen. Syynä oli se, että edellisessä kokouksessa Iiris Ilmonen oli valittu toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi, ja kokouksessa hän kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtajana toimi yhden asiakohdan käsittelyn ajan puheenjohtajana, koska kunnanhallituksen puheenjohtaja oli asian käsittelyssä esteellinen.

Tämän seurauksensa kunnanhallitus tarkisti vielä tällä viikolla edellisen kokouksen pöytäkirjan mainitun pykälän osalta.

Tarja Kuikka