Joutsan kuntaan perustetaan koulukuraattori-perhetyöntekijän määräaikainen toimi, joka vastaa koulukuraattorin tehtävästä Joutsan kunnassa 60 prosentin työajalla ja koulukuraattori-perhetyöntekijän tehtävästä Luhangan kunnassa 40 prosentin työajalla. Asiasta päätti tämän viikon maanantaina kokoontunut Joutsan kunnanhallitus.

Joutsan koulukuraattoripalvelut on hoidettu jo usean vuoden ajan kunnan sosiaali- ja vammaispalvelujen tuottamana, ja kuraattorin tehtäviä on hoitanut kunnan sosiaaliohjaaja. Hänen työajastaan on irrotettu kuraattorin tehtäviin 25 prosenttia, käytännössä 9,5 tuntia viikossa.

Tämän vuoden alussa voimaan tulleen kuraattoripalveluja koskevan henkilöstömitoituksen mukaan kuraattori tai vastaava kuraattori voi huolehtia jatkossa korkeintaan 670 oppilaasta. Mitoitusvaatimuksen mukaan Joutsan koulujen koulukuraattorin tarve oppilasmäärään suhteutettuna on 60 prosenttia sosiaaliohjaajan työajasta. Sosiaaliohjaajan tehtävästä ei ole kuitenkaan mahdollista irrottaa nykyistä enempää työpanosta kuraattorin työhön.

Tämän seurauksena kunnassa on käyty koulukuraattorin tarpeesta keskustelua Luhangan kunnan kanssa, sillä myös Luhangassa on tarvetta koulukuraattorille ja lisäksi myös perhetyöntekijälle. Nyt Joutsan kuntaan perustetaan siis koulukuraattori-perhetyöntekijän määräaikainen toimi, joka hoitaa 60 prosenttia työajasta koulukuraattorin tehtävää Joutsassa ja 40 prosenttia työajasta koulukuraattori-perhetyöntekijän tehtävää Luhangassa.

Työntekijän palkkakustannukset on tarkoitus jakaa kuntien kesken samojen prosenttilukujen mukaan.

Tarja Kuikka

Kuvassa Joutsan yhtenäiskoulu