Vuoden alusta lähtien jokaisessa maakunnassa on ollut kaksi palveluntuottajaa, joilta Kelan korvaamat taksimatkat tilataan. Asiakas voi itse valita, kummalta hän tilaa matkansa.

Taksi Helsinki Oy ja Menevä Oy ovat huolehtineet Kelan korvaamista taksimatkoista Keski-Suomessa 1.1.2022 alkaen. Joutsan seutukunnalla operoi kummankin yhtiön kanssa sopimuksen tehneitä taksiyrityksiä. Uudistuksen myötä taksien tilausnumeroitakin nyt kaksi, ja muutoksen on voinut huomata muun muassa lehti-ilmoittelusta.

Palveluntuottajat vastaavat siitä, että kaikki niiltä tilatut Kelan korvaamat taksimatkat hoidetaan tilauksen mukaisesti ja tarkoitukseen sopivalla kulkuneuvolla. Kyseessä on kokonaispalvelu, joka kattaa taksimatkojen tilauksen, yhdistelyn ja välityksen, kuljetuspalvelujen järjestämisen ja valvonnan sekä maksuliikenteen ja raportoinnin.

Jos Kela on myöntänyt asiakkaalle aiemmin oikeuden vakiotaksin käyttöön, oikeus siihen säilyy, vaikka palveluntuottaja vaihtuu. Asiakkaan kannattaa tiedustella nykyiseltä vakiotaksiltaan, jatkaako hän kuljetuksia jommallakummalla uusista palveluntuottajista.

Jotkut palveluntuottajat tarjoavat lisäksi palvelua, jossa asiakkaalla on mahdollisuus toivoa tiettyä kuljettajaa, vaikkei oikeutta vakiotaksiin olisikaan. Kelan viestinnästä kerrotaan, että kyseessä on toive, jonka palveluntuottaja toteuttaa, jos se on mahdollista. Kun matkoja myöhemmin aletaan uudelleen yhdistellä, ei todennäköisesti kaikkien asiakkaiden toiveita voi toteuttaa.

Toivomustilanteissa asiakas tilaa taksin aina itse maakunnallisen tilausvälityskeskuksen kautta ja esittää toiveen tilauspuhelussa. Yrityksillä voi olla erilaisia käytäntöjä siinä, mitä tietoja toivotusta taksista pitää tilausta tehdessä antaa.

Joutsalainen taksiyrittäjä Pekka Soilu vinkkaa, että takseille on annettu yksilöity numero- ja kirjainsarja.

– Tietyn kuljettajan toivominen kertomalla nimi ei johda tulokseen. Siinä tapauksessa Kela-taksia tilatessa pitää aina antaa keskukseen koodi, esimerkiksi minulla se on F-kirjain ja 4 numeroa. Koodin asiakas saa tietoonsa kysymällä taksikuljettajilta, neuvoo Soilu.

Valinnanvapauden lisäksi myös muita asiakkaiden toivomia muutoksia on luvassa. Jatkossa asiakas saa halutessaan tekstiviestillä tiedon, kun auto on hyväksynyt tilauksen, sekä kuljettajan puhelinnumeron. Toinen muutos on, että pitkäaikaiset tiedot asiakkaan oikeudesta taksin käyttöön sekä vuosiomavastuun täyttymisestä välittyvät Kelasta palveluntuottajalle.

Vuonna 2020 Kela korvasi Keski-Suomessa 166.841 taksimatkaa. Korvauksia maksettiin 21.328 henkilölle, ja niiden kustannukset olivat 9,9 miljoonaa euroa.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Joutsalainen taksiyrittäjä Pekka Soilu kertoo, että jos asiakas haluaa toivoa tiettyä kuljettajaa Kela-taksia tilatessa, hänen tulee osata yksilöidä tämä koodilla välityskeskukseen.

Tagged with →