Rakentamistyöt Nelostien liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden lisäämiseksi Hartolan ja Oravakivensalmen välillä etenevät aikataulussa. Rakentaminen on vilkkaimmillaan tulevana kesänä, jolloin töitä tehdään koko hankealueella.

– Hankkeessa valtatietä 4 parannetaan nykyisiä vaatimuksia vastaavaksi 12 kilometrin matkalla, ja rakennetaan uusi keskikaiteellinen ohituskaistaosuus uudelle tielinjaukselle, uutta melusuojausta sekä pohjavesisuojaus noin yhdeksän kilometrin osuudelle, kertoo projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen Väylävirastosta.

Kesäkuussa 2021 käynnistyneet rakennustyöt ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti. Kesän ja syksyn aikana urakka-alueella kaivettiin yhteensä yli puoli miljoonaa kuutiota maa-aineista, joka pystytään hyödyntämään esimerkiksi tien penkereissä ja meluvalleissa.

Syksyllä aloitettiin myös pohjavesisuojauksen rakentaminen sekä maatyöt kuivatusjärjestelmien ja valaistuksen osalta. Hartolan kohdan liittymäjärjestelyistä sekä Koitintien että Valittulantien parantaminen valmistui pääosin vuoden 2021 aikana.

– Kehitimme yhteistyössä urakoitsijan kanssa vuonna 2009 laadittua tiesuunnitelmaa tämän päivän suunnittelu- ja rakentamisohjeiden tasolle. Konkreettisesti se näkyy esimerkiksi pohjavesisuojauksessa, josta tulee rakenteeltaan alkuperäistä suunnitelmaa toimivampi ja materiaalivalinnoiltaan laadukkaampi, Hämäläinen toteaa.

Kevättalvella työskennellään muun muassa johtosiirtojen, tiealueen kuivatuksen sekä valtatien tierakenteen levitysten parissa. Kunnolla työt pääsevät vauhtiin, kun talviolosuhteet hellittävät. Kesäkaudella 2022 parannetaan Keskustien ja Vuorenkyläntien liittymiä Hartolassa ja viimeistellään Koitintien ja Valittulantien liittymät.

Tavoitteena on, että kaikki pohjavesisuojausrakenteet valmistuvat syksyyn mennessä, jotta luiskien verhoilut ja vihertyöt olisi mahdollista aloittaa vielä vuoden 2022 loppupuolella. Lisäksi tehdään sekä valtatien 4 että yksityisteiden rakentamistöitä läpi kesän ja pitkälle syksyyn niin kauan kuin säät sallivat.

Pohjavesisuojauksen rakentaminen haittaa jonkin verran liikennettä erityisesti ensi kesänä, jolloin muutamassa kohdassa urakka-aluetta on valtatiellä 4 käytössä vain yksi kaista. Liikennejärjestelyjen kesto pidetään mahdollisimman lyhyenä, ja työt pyritään ajoittamaan mahdollisuuksien mukaan hiljaisen liikenteen aikaan. Liikennejärjestelyistä tiedotetaan erikseen.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Kevättalvella valtatieremontissa työskennellään muun muassa johtosiirtojen, tiealueen kuivatuksen sekä valtatien tierakenteen levitysten parissa. Kunnolla työt pääsevät vauhtiin, kun talviolosuhteet hellittävät.

Tagged with →