Joutsan Seudun digilehdessä julkaistiin 20.1. uutinen, jossa kerrottiin Joutsan kunnan antaneen valtiovarainministeriölle ministeriön pyytämän lausunnon luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kunnan ja hyvinvointialueen välisen siirtymäkauden vuokrasopimuksen vuokran määräytymisestä vuosina 2023-2026. Voit lukea uutisen tästä.

Julkaisun jälkeen muutamat lukijat ottivat toimitukseen yhteyttä toivoen lehden selvittävän hieman sitä, millaiset taloudelliset vaikutukset tilavuokrilla Joutsan kunnalle käytännössä on.

Yhteydenottojen myötä Joutsan Seutu kysyi kunnasta, minkä verran vuokratuottoja kunnalle arvioidaan kertyvän per vuosi, jos vuokrat maksetaan valtion vuokra-asetusluonnoksessa ehdottamalla tavalla ja jos ne maksetaan Joutsan ehdottamalla tavalla. Lisäksi kysyttiin kunnan viimeisimmän tilinpäätöksen mukaisia rakennusten käyttökuluja ja poistoja sekä uutisessa mainittua kirjanpitoarvoa, ja sitä miten kunnan sote-investointien lainojen korot on suojattu.

Teknisen johtajan Juha-Matti Näykin mukaan sitä, kuinka paljon vuokratuottoja kertyisi valtion esittämällä maksutavalla ja toisaalta Joutsan esittämällä maksutavalla, ei ole vertailtu.

– Vertailua ei ole tehty, joten tarkkoja laskelmia ei voida esittää. Tilinpäätöksen mukaiset tiedot löytyvät viime vuonna julkaistusta tilinpäätöksestä, ne ovat sieltä luettavissa ja näin ollen saatavilla. Lähtökohtaisesti emme tee koonteja ja selvityksiä, saatavilla olevat tiedot annetaan. Kirjapitoarvot ovat joka kiinteistössä tai rakennuksessa kiinteistökohtaiset, vastasi Näykki.

Talous- ja hallintojohtaja Matias Penttinen vastasi lainojen korkosuojaan liittyvään kysymykseen.

– Kunnan lainat ovat lyhytaikaisia kuntatodistuksia, joiden korko on tällä hetkellä negatiivista. Korkotasoja tarkastellaan jatkuvasti ja eletään niiden ja ennusteiden mukaan, kertoi Penttinen.

Tarja Kuikka