Jyväskylän kaupunkirakennelautakunta käsitteli eilen 1.2. Salolan tuulivoimapuiston osayleiskaavaa. Lautakunta päätti yksimielisesti lopettaa tuulivoimayleiskaavan valmistelun.

Tehtyjen selvitysten perusteella kaavan eteenpäin viemiselle ei ole lautakunnan päätöksen nojalla edellytyksiä. Kaavan toteuttaminen haittaisi alueen virkistyskäyttöä, ympäristö- ja maisema-arvoja sekä aiheuttaisi haittaa maakunnallisesti selvitetylle hiljaiselle alueelle.

Yli tuhannen hehtaarin alueelle on suunniteltu vuodesta 2019 lähtien 8–10 tuulivoimalan rakentamista. Voimaloiden maksimikorkeudeksi oli ajateltu 290 metriä.

Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä YVA-suunnitelmasta jätettiin nähtävillä olon aikana kaikkiaan 53 lausuntoa ja mielipidettä. Niistä lausuntoja oli 21 kappaletta.

Lisäksi lausunnon tai mielipiteen ovat antaneet Leivonmäen kansallispuiston ystävät ry (2 kpl), Korpilahden luonnonsuojeluyhdistys, Keski-Suomen Lintutieteellinen yhdistys ja Putkilahden kyläseura.

Mielipiteissä oli yhteensä 237 allekirjoittajaa. Kaupunkirakennelautakunnan materiaaleissa olleen tiivistelmän mukaan mielipiteissä pääsääntöisesti vastustettiin hanketta. Yhteysviranomaiselle oli myös toimitettu yhteenveto hankkeen vastustamista varten kerätystä yli 2.000 nimen adressista.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Salolan tuulivoimala-alueen rakentamista Jyväskylän ja Joutsan raja-alueelle ei edistetä Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksellä. Kuvassa on alkuvuoden 2020 suunnitelmatilanne, sittemmin voimaloita kaavailtiin vielä lisää alueelle.