Joutsassa toimii neljä yksityistä palvelun tuottajaa, jotka antavat tehostetun palveluasumisen palveluja kunnan myöntämän palvelusetelin turvin. Kunnalla on itsellään vastaavaa palvelutuotantoa Palvelukeskus Jousessa ja Huuponhovissa.

Syksyllä 2021 eräs yksityisistä toimijoista esitti kunnalle palvelusetelien arvon nostamista tapahtuneen kustannuskehityksen perusteella. Asukkaiden omavastuuosuudet olivat vähitellen kohonneet liian suuriksi.

Kunnan virkamiehet eivät vieneet esitystä perusturvalautakuntaan, mutta yllättäen panivat jostain syystä lautakunnan päivittämään kokouksessaan 11.11.2021 palvelusetelisääntökirjan. Uudessa versiossa setelihinnat pysyivät kuitenkin alkuperäisessä vuoden 2017 tasossa!

Palvelusetelilain 7 §:n mukaan ”Kunnan tulee määrätä palvelusetelin arvo niin, että se on asiakkaan kannalta kohtuullinen. Kohtuullisuutta arvioitaessa on otettava huomioon kustannukset, jotka aiheutuvat kunnalle vastaavan palvelun tuottamisesta kunnan omana tuotantona tai hankkimisesta ostopalveluna sekä asiakkaan maksettavaksi jäävä arvioitu omavastuuosuus”.

Kunnan sääntökirja sanoo: ”12.1 Palvelusetelin arvo. Kunta määrittelee palvelusetelin arvon. Arvon määrittelyssä käytetään apuna kunnan tehostetun palveluasumisen tuotannon kustannuksia ja ostetun tehostetun palveluasumisen kustannuksia”.

Yleisimmin käytettyjen setelitasojen 3 ja 4 hinnat ovat olleet vuodesta 2017 lähtien 102,69 euroa/vrk ja 120,66 e/vrk. Huuponhovin vuorokausihinta on tänä vuonna 218,59€/vrk ja nousua vuodesta 2017 23,1% ja vastaavasti Jousen 221,44€/vrk ja nousua 43,0%. Estämällä esitetyn 12%:n korotuksen setelihintoihin, kunta ei käsitykseni mukaan ole noudattanut lakia eikä omaa hallintosääntöään. Lex Jousa rulaa.

Sekä hoidettavien että muiden joutsalaisten kannalta korotus olisi ollut viisasta tehdä, koska kustannukset maksaa hyvinvointialue eli valtio ensi vuoden alusta. Korotuksella olisi varmistettu palvelujen ja työpaikkojen säilyminen Joutsassa. Valtakunnallinen toimija ei kauan tappiota Joutsassa siedä. Kunnanhallituksen puheenjohtaja ei suostunut viemään asiaa kunnanhallituksen käsittelyyn.

Ovatko perusturvalautakunnan puheenjohtaja ja esittelijä ryhtyneet jo ajamaan 2023 alun työnantajansa etuja? Kysyn; missä Joutsa-puolue luuraa?

Kalle Willman

kunnanvaltuutettu