Paikalliset uutiset ovat tärkeitä. Siksi on erityisen hienoa, että Joutsassa ja Luhangassa koulut osallistuvat Uutisten viikkoon, jota vietetään 31.1.–4.2.2022.

Joutsan Seutu on mukana koulujen ja Uutismedian Liiton mediakasvatuksen teemaviikossa. Tätä silmällä pitäen toimituksemme on tehnyt juttuja erityisesti nuorempaa lukijakuntaa ajatellen. Keskiaukeama on pyhitetty tälle teemalle.

Kouluille on toimitettu paikallislehden paperilehtiä, ja toivomme myös, että oppilaat tutustuisivat JS Digiin. Sen helpottamiseksi mainitut keskiaukeaman jutut on avattu digijulkaisuumme kaikkien vapaasti luettaviksi.

Uutisten viikko antaa käytännön työkaluja mediakasvatukseen ja innostaa hyödyntämään uutisia opetuksessa. Viikon aikana on hyvä käydä keskustelua luotettavan tiedon ja vastuullisen journalismin merkityksestä.

Ilman paikallislehteä Joutsan, Leivonmäen ja Luhangan asioita ei käsiteltäisi ollenkaan niin paljoa julkisuudessa kuin nyt tapahtuu. Joutsan Seutu on sanomalehtenä seutukunnan paikallisjournalismin ja kotiseutuidentiteetin ylpeä lipunkantaja, uskollisesti viikosta toiseen. Tämä on hyvä opettaa myös kasvavalle sukupolvelle.

Vuoden 2022 Uutisten viikko painottaa paikallisuuden merkitystä kaikille alueen asukkaille, yrityksille ja paikallisyhteisöjen toimijoille.

Janne Airaksinen

Tagged with →