Luhangan kunnan investointilistalle on tälle vuodelle merkitty pumptrack-rata. Kunnan vt. sivistysjohtaja Tiina Koivuniemi kertoo selvitelleensä radan kustannuksia. Tarjouksia on saatu takaisin kolmelta toimittajalta.

– Luhangan pumptrack-radasta on tulossa maan päälle sijoitettava, komposiitista valmistettu rata, joka vaatii alustakseen vain tasaisen asfaltin tai tiiviin kivituhkapinnan, toteaa Koivuniemi.

Radan koosta ja rakentamisaikataulusta ei vielä ole tarkempaa tietoa, mutta rahoitusta on suunniteltu tälle vuodelle. Myös paikka radalle on jo suunniteltu alustavasti. Pumptrack-rataa on kaavailtu Luhangan koulun pihapiiriin, entisen luistelukaukalon paikalle aivan Tammijärventien viereen.

– Koulun pihapiiristä on kehittymässä hieno lähiliikuntapaikka, kun pumptrack-rata tulee pallopelikentän, luistelukaukalon, hiihtolatujen, frisbeegolf-radan ja pururadan lisäksi piha-alueelle, summaa Koivuniemi.

Jotta radan rakennusprojekti etenee, vaatii se tueksi sopivan hankerahoituksen. Koivuniemi seuraa tiiviisti avautuvia hankerahoituksia, joissa lähiliikuntapaikkojen rakentaminen näyttää tällä hetkellä olevan ikään kuin trendi. Koivuniemi uskoo vahvasti, että Luhangan lähiliikuntapaikalle löytyy hankerahoitus.

Kun hankerahoitus toivottavasti selviää, etenee asia kunnanhallituksen käsittelyyn ja lopulta valtuustoon päätettäväksi. Luhangan kunta on varautunut osallistumaan radan rakentamiseen varaamalla tälle vuodelle omarahoitusosuuden, mikä on yleensä noin 30 prosenttia kustannusarvion mukaisesta hinnasta.

Tarjouksia on saatu kolmelta toimittajalta, tässä Lappsetin malli. Kuva: Lappset Group.

Maamiesseuralta lahjoitus rataprojektiin

Tammijärven maamiesseura on antamassa oman panoksensa pumptrack-hankkeeseen. Seuran puheenjohtaja Markku Huuskola kertoo, että lahjoituksesta on alustavasti päätetty. Lopullinen maamiesseuran lahjoittama summa riippuu hankkeen kokonaiskustannuksista, mutta kyse on Huuskolan mukaan useammasta tonnista.

– Maamiesseuralle on kertynyt aikojen saatossa varoja ja samalla seuran toiminta on hiipunut. Haluamme omalta osaltamme tukea kunnan alueella toteutettavia hankkeita ja erityisesti koulun ympäristö on mielestämme hyvä kehityskohde. Varojen suhteen on toive, että ne käytetään lasten ja nuorten hyväksi, joten tällainen lähiliikuntapaikkahanke on erittäin sopiva, tuumaa Huuskola.

Huuskola toteaa, että Luhangassa on hyvin panostettu erilaisiin liikuntapaikkoihin pienen kunnan mittasuhteet huomioiden.

– Uskon, että tällaiset kehittämistoimenpiteet luovat koululle ympäristöineen valoisaa ja pitkää tulevaisuutta, summaa Huuskola.

Jonna Keihäsniemi

Yläkuva: Luhangan vt.sivistysjohtaja Tiina Koivuniemi seisoo paikassa, johon pumptrack-rataa on kaavailtu.