Joutsan kunta palkkaa tänäkin kesänä nuoria kesätöihin kunnan eri toimipisteisiin. Palkattavat ovat peruskoulun päättäneitä ja muita vuosina 2004–2006 syntyneitä joutsalaisia nuoria.

Aiemmin tällä viikolla kokoontunut Joutsan kunnanhallitus päätti varata heidän työllistämiseensä määrärahaa 17.500 euroa, joka kohdennetaan hallinnonaloittain. Nuorelle maksettava palkka on 345 euroa sisältäen lomakorvauksen.

Nuoret ovat työskennelleet kunnassa henkilöstöasiantuntija ja tietosuojavastaava Liisa Alfthanin mukaan useilla osastoilla: teknisen toimen osalta puistotyössä ja laitoshuollossa, kirjastossa, varhaiskasvatuksessa, lasten kesätoiminnassa, vapaa-aikatoimen leireillä, somettajina, ICT-asiantuntijan apuna, hallinnossa toimistotöissä sekä TyöVarikolla.

– Määrällisesti eniten nuoria on teknisellä. Kirjasto taas on yleensä suosituin suhteessa siihen, kuinka monta nuorta kirjastoon voidaan ottaa kesän aikana. Olemme pyrkineet järjestämään kesätyötä niin Joutsaan kuin Leivonmäellekin, ja nuorten toiveet otetaan huomioon, mutta toki kaikilla ei välttämättä ole mahdollisuutta päästä juuri siihen ykkösvalintaan, kertoo Alfthan.

Kunnan kesätyöpaikat julistetaan haettavaksi Kuntarekryssä. Hakuajan alkamisesta ilmoitetaan Alfthanin mukaan kunnan nettisivuilla ja sosiaalisen median kanavissa. Viime kesänä Joutsan kunta työllisti 28 nuorta keskimäärin kahden viikon ajaksi.

Nuorten palkkaamisen ohella Joutsan kunta myös antaa tänäkin vuonna yrityksille, yhdistyksille ja yksityisille henkilöille tukea nuorten työllistämiseen. Tuki on puolet palkkakustannuksista, kuitenkin enintään 170 euroa per nuori.

Tukimahdollisuutta on hyödyntänyt Alfthanin mukaan tähän mennessä vain muutama työnantaja. Ne ovat olleet pääasiassa yrityksiä ja yhdistyksiä.

– Esimerkiksi viime kesänä tätä mahdollisuutta hyödynsi kaksi yhdistystä, kolme yritystä sekä yksi maatila. Yritykset ovat pääasiassa olleet palvelualoilta, kertoo Alfthan.

Tarja Kuikka