Joutsan kunnanhallitus esittää valtuustolle eron myöntämistä Kalle Willmanille Joutsan kunnan tarkastuslautakunnan puheenjohtajan tehtävästä. Willman ilmoitti 30.12.2021 kirjeellä valtuustolle eroavansa tarkastuslautakunnan puheenjohtajan tehtävästä seuraavasta päivästä lukien.

Hän perusteli ilmoitustaan muun muassa sillä, että on menettänyt tarkastuslautakunnan ja valtuuston enemmistön luottamuksen toimiessaan mainitussa tehtävässä.

Kuntalain mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä, ja eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin, tässä tapauksessa kunnanvaltuusto. Luottamushenkilö pysyy toimessaan sen ajan, joksi hänet on valittu, ja sen jälkeenkin siihen saakka, kunnes toimeen on valittu jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi henkilö.

Willman valittiin tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi viime vuoden elokuussa.

Tarja Kuikka