Joutsan koulukeskuksen keittiön ravitsemistyöntekijän ammattinimike muutetaan ravitsemistyön esimieheksi. Tehtävässä työskentelevä henkilö on toiminut koulukeskuksen keittiön vastuuhenkilönä jo runsaat kymmenen vuotta, eli siitä saakka, kun aiemmin keittiön vastuuhenkilönä toiminut ravitsemistyönjohtaja jäi eläkkeelle.

Ravitsemistyöntekijän nimikettä päivitetään nyt, jotta uusi nimike kuvaisi paremmin hänen nykyisiä ja tulevia työtehtäviään. Nimikkeen päivittäminen ei vaikuta tehtävässä työskentelevän henkilön palkkaan tai muihin etuihin.

Nimikkeen muuttamisesta päätti viime viikolla Joutsan kunnanhallitus.

Tarja Kuikka