Luhangan kunnalla on ollut viime vuosina suuria vaikeuksia rekrytoida työntekijöitä. Kunnassa ei ole käytössä työntekijöille tarkoitettuja työsuhde-etuuksia. YT- toimielimessä ja työntekijöiltä kerätyn palautteen mukaisesti työsuhde-etuuksilla työnantaja osoittaa työntekijöiden ja heidän hyvinvointinsa arvostusta sekä luo samalla kuntatyönantajana vetovoimaa.

Työntekijät arvostavat työsuhde-etuja ja sitä kautta asian suunnittelu Luhangassa on aloitettu. Nyt henkilöstölle on valmisteltu työhyvinvointiin liittyvää Epassi Flex-kokonaisuutta, jossa kunta antaisi työntekijälle valittavaksi kolme etua. Vuoden 2022 budjettiin on varattu määräraha Epassin käyttöönotolle.

Kunnanhallituksen puheenjohtajan esitys kunnanhallitukselle oli, että kunnanhallitus päättää ottaa käyttöön kunnan työsuhde-eduksi Epassin. Kyseinen etuus tarjotaan Luhangan kunnan vakituiselle henkilöstölle, joiden viimeisin työsuhde on kestänyt yli 8 kuukautta ja on suuruudeltaan 400 euroa henkilölle vuodessa liikuntaan ja kulttuuriin, sekä 500 euroa henkilölle vuodessa hyvinvointiin. Mikäli henkilö tekee vajaata työaikaa, on etuuden suuruus prosentteina suhteessa työaikaan.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja teki kokouksessa uuden esityksen. Kunnanhallitus hyväksyi Epassin käyttöönotettavaksi kunnan työsuhde-eduksi, mutta alkuperäisestä esityksestä muutetuilla summilla. Liikunta- ja kulttuuriedun arvoksi päätettiin 150 euroa ja hyvinvointieduksi 250 euroa per henkilö vuodessa.

Jonna Keihäsniemi

Tagged with →