Metsähallituksen asiakastietojärjestelmän mukaan Leivonmäen kansallispuistossa kirjattiin viime vuonna yhteensä 33.400 käyntiä. Kansallispuistossa viime vuoden helmi-syyskuun välisenä aikana tehdyssä kävijätutkimuksessa kartoitettiin kansallispuiston nykyistä kävijärakennetta sekä käytön alueellista ja ajallista jakautumista. Lisäksi tutkimuksella selvitettiin kävijöiden rahankäyttöä ja sen paikallistaloudellisia vaikutuksia.

Metsähallituksen Luontopalveluiden toteuttama tutkimus osoittaa, että Leivonmäen kansallispuiston kävijöistä 52 prosenttia oli paikallisia lähikuntien asukkaita, 45 prosenttia kotimaisia matkailijoita ja ulkomaalaisia matkailijoita kolme prosenttia. Useimmin puistoon saavuttiin oman perheen kesken. Kävijöistä 84 prosenttia oli päiväkävijöitä, jotka viettivät keskimäärin puistossa kolmisen tuntia. Peräti 43 prosenttia vastanneista vieraili Leivonmäen kansallispuistossa viime vuonna ensimmäistä kertaa.

Tärkein syy kansallispuistossa vierailemiseen oli edelleen luonnon kokeminen. Lisäksi maisemat, rentoutuminen, henkinen hyvinvointi ja yhdessäolo oman seurueen kanssa nostettiin esille yli puolessa vastauksista.

Tuoreimmassa tutkimuksessa Joutsniemi nousi Lintuniemen ohi puiston suosituimmaksi vierailukohteeksi.

Tutkimuksen mukaan kävijät kuluttivat kansallispuistossa ja sen lähialueella keskimäärin 29 euroa, mikä on kahdeksan euroa enemmän kuin vuonna 2010. Vastauksissa eniten kiitosta annettiin yleisestä siisteydestä sekä tulentekopaikoista, puolestaan parannettavaa koettiin jätehuollon toteuttamisessa. Leivonmäen valtakunnallisesti vertailukelpoinen kävijätyytyväisyysindeksi asteikolla 1-5 oli 4,40 (1= erittäin huono, 5=erittäin hyvä). Kehitysehdotuksina esitettiin käymälää Kirveslammen pysäköintialueelle sekä pidempiä retkeilyreittejä. Vastausten perusteella reittien monikäyttö patikoijien sekä pyöräilijöiden välillä koettiin toimivaksi ilman sen suurempia häiriöitä.

Retkiladun ylläpidosta vastaa Joutsan kunta ja Leivonmäen kansallispuiston ystävät ry.

Kansallispuiston retkilatu avattu

Leivonmäen kansallispuiston ystävät ry tiedotti tiistaina, että kansallispuiston retkilatu on avattu. Alustavan tiedon mukaan latu oli tarkoitus pyrkiä avaamaan viikolle 8, mutta suotuisien lumi- ja sääolosuhteiden myötä se saatiin käyttökuntoon noin kuukauden etuajassa.

Puiston perinteisen tyylin retkilatu on tarkoitettu leppoisaksi, koko perheelle sopivaksi talviulkoilureitiksi, jonne saa ottaa koiran kytkettynä matkaan. Pohjoisen lenkin pituus on 3,8 kilometriä ja eteläisen lenkin 6,7 kilometriä. Koko latukierros on 10,3 kilometriä ja kiertosuunta myötäpäivään.

Ladun ajamisesta vastaa Joutsan kunta ja ajankohtaisen latutilanteen päivittää Leky omille nettisivuilleen.

Jonna Keihäsniemi

Viime vuonna Leivonmäen kansallispuiston kävijöistä 52 prosenttia oli paikallisia lähikuntien asukkaita.