Joutsan kunnan osallistavan budjetoinnin 20.000 euron määräraha käytetään Joutsan Keskuspuiston ja Perhepuisto Käkikummun viihtyisyyden lisäämiseen ja niiden varustelun parantamiseen. Maanantaina kokoontunut kunnanhallitus valitsi tarkoitukseen varattujen määrärahojen käyttökohteen työryhmän jalostamien, mutta kuntalaisten alun perin esittämien ideoiden pohjalta.

Ideoita pyydettiin kuntalaisilta viime kesänä verkossa järjestetyllä kyselyllä, ja niitä saatiin neljäkymmentä. Kunnanhallituksen valitsema työryhmä tutustui ideoihin ja jalosti niistä viisi konkreettista toimintaehdotusta, joista kuntalaiset saivat äänestää parhaimman toteutettavaksi.

Eniten äänestettiin juuri Keskuspuiston ja Perhepuisto Käkikummun kohentamista, jonka kunnanhallitus lopulta valitsi ja jonka toteutuksen se antoi eteenpäin tekniselle lautakunnalle.

Tarja Kuikka

Kuvassa Joutsan Keskuspuisto.