Luhangan ääniharava aluevaaleissa oli 267 äänellä kokoomuksen Ahti Weijo (kuvassa). Ääntenlaskennan edetessä Weijo oli jo tulossa valituksi, mutta jäi lopulta kokoomuksen listalla varasijalle viisi. Koska kyseessä oli ensimmäiset aluevaalit, Weijo sanoo ihmisten äänestyskäyttäytymisen olleen etukäteen hieman arvailujen varassa, mutta tuloksen ratkettua hän on hyvillään erityisesti siitä, että sai ääniä mukavasti kotipaikkakunnan ulkopuoleltakin; noin puolet äänistä tuli muualta kuin Luhangasta.

– Että on tunnettavuutta ja luottoa niin sanotusti kunnan ulkopuolellakin, niin se on positiivinen asia, sanoo Weijo.

Luhangassa on perinteisesti ollut paljon keskustan äänestäjiä, mutta näissä vaaleissa kokoomus vei potin niin kirkonkylällä kuin Tammijärvelläkin. Weijo arvelee, että vaaleissa korostui enemmän henkilövalinta kuin puoluevalinta. Omassa toiminnassaan hän on lähtenyt siitä, että ajaa kaikkien asiaa, ei vaan oman puolueen.

– Se on niin kuin tuossa yksi keskustavaikuttaja sanoi, että kaikki ollaan samassa veneessä tämän hyvinvointialueen näkökulmasta. Pyritään vaan siellä sitten toimimaan niin, että asiat Luhangassa olisi jatkossakin hyvin näiden sote- ja pelastuspuolen palvelujen osalta.

Vaikka Keski-Suomen aluevaltuusto on ennakoidusti Jyväskylä-painotteinen, Weijo uskoo, että päätöksenteossa tullaan huomioimaan riittävästi myös Luhanka, Joutsa ja muut pienet kunnat.

– Luotan siihen, että myös se palvelurakenne tulee semmoiseksi, että myös pienissä kunnissa, Joutsassa ja Luhangassa, palvelut toimivat jatkossakin.

Weijo on sitä mieltä, että Jyväskylän ulkopuolelta tulevien valtuutettujen on hyvä verkostoitua ja tehdä yhteistyötä pienempienkin kuntien asioiden eteenpäin viemiseksi. Hän myös arvelee jyväskyläläistenkin ymmärtävän katsoa asiaa muidenkin kuntien kantilta, saattaahan monella esimerkiksi olla mökki maakunnassa.

– Että ei se ihan niin mustavalkoista se maailma kuitenkaan ole sitten, hän sanoo.

Luhangan nykyisten sote- ja pelastustoimen palvelujen Weijo arvelee säilyvän nykyisellään sittenkin, kun uusi aluevaltuusto ottaa ne järjestettäväkseen. Hän pohtii, että aluetasollakin olisi hyvä ymmärtää palvelun voivan olla myös osapäiväistä kuten esimerkiksi Luhangassa lääkäripalvelut.

– Sehän on ihan kiinni siitä, paljonko palvelun tarvitsijoita on. Esimerkiksi Luhangassa jos lääkäri olisi viisi päivää täällä, niin olisi aika hiljaisiakin hetkiä. Eli kuitenkin se on toinen yhtä tärkeä asia, että ne resurssit, mitä on käytössä, käytetään tehokkaasti.

– Ollaan tehokkaita siinä tekemisessä, mutta ollaan kuitenkin sitten siinä paikallisesti läsnä.

Tarja Kuikka