Kokoomuksen Pekka Huikko (kuvassa) nousi toisena joutsalaisena aluevaltuustoon 344 äänellä, joista 263 tuli kotipaikkakunnalta. Etukäteen Huikko piti varmana keskustan saavan yhden paikan Joutsassa, mutta uskoi myös, että kokoomuksella on mahdollisuus Joutsan toiseen paikkaan, kun sen eteen tehdään kovasti töitä.

Ja sen eteen tehtiin. Jo alusta asti Huikko kampanjaväkineen huomasi Joutsan äänestysaktiivisuuden olevan matala, ja hän teki näkyvän vaalikampanjan eri kanavissa, jotta väki saataisiin uurnille ja isommalla äänestysprosentilla paikkakunnalta voitaisiin saada kaksi aluevaltuustoon. Sitä, että Joutsassa yli puolet äänioikeutetuista jätti äänestämättä, Huikko pitää ikään kuin antautumisena.

Jotenkin kuviteltiin, että ihmisillä ei ole välttämättä vaikutus mahdollista, ja oli jostain syystä semmoista mielikuvaa, että pidettiin jopa varmana läpimenoa, kun näissä vaaleissa nimenomaan jokainen ääni tarvittiin. Sillä oltaisiin pystytty varmistamaan vielä paremmat tulokset, jos oltaisiin saatu isommaksi äänestysaktiivisuus.

Kun Joutsa nyt sai kahdesta puolueesta paikat aluevaltuustoon, Huikko pitää Joutsan tilannetta aika vahvana. Se häntä tosin huolestuttaa, että osalla Keski-Suomen aluevaltuutetuista on esteellisyyksiä. Huikko pitää tärkeänä esteellisyyksien muistamista jo valmisteluvaiheessa, eli jo ennen kuin hyvinvointialueet aloittavat toimintansa ensi vuonna. Siitä hän taas iloitsee, että valtuutetuissa on niitäkin, jotka ovat tehneet asioita omalla rahalla, eivätkä pelkän budjetin kautta.

Jyväskylä-painotteisuudesta huolimatta Pekka Huikko uskoo aluevaltuuston huomioivan Joutsan kaltaiset pienetkin kunnat päätöksenteossa. Hän perustelee sitä sillä, että jos reuna-alueet täysin unohdetaan, se on kaupungille raskasta.

– Jos tämä nyt näivetetään kokonaan, niin se maksutaakkaa kasvaa vaan siellä. Kuitenkin ihmiset pitää hoitaa ja turvata.

Mitkä asiat Huikko aluevaltuustoon Joutsaa edustamaan lähtiessään sitten näkee Joutsan kannalta tärkeinä?

– Kyllä varmasti ensimmäisenä pitää tehdä analyysi nykytilan selvittämisestä ihan huolella, ja haastatella ja kiertää entistä enemmän, että on faktat ja asiat hallussa.

Huikolle itselleen ensisijaisen tärkeätä on, että Joutsan ensivaste pysyy vähintään yhtä hyvänä kuin nyt.

– Ja sitten tietysti pelastustoimikin on todella tärkeä, että se on tuossa hyvä ja toimiva lähellä, ja sitten sinne lisääkin paukkuja koitettaisiin saada. Ja sitten terveydenhuollossakin niitä palveluja mitä lähellä tarvitaan, niitä pitää olla. Ei ole mitään järkeä ajattaa porukkaa letkassa kaupunkiin.

Tarja Kuikka