Joutsan perusturvalautakunta on hylännyt Esperi Care Oy:n tekemän oikaisuvaatimuksen, joka koski lautakunnan viime marraskuussa tekemää päätöstä vahvistaa tämän vuoden alussa käyttöön otettu kunnan palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen palvelusetelisääntökirja. Sääntökirjaa noudatetaan kunnan järjestäessä palveluasumisen palveluja asiakkailleen, ja se sisältää kunnan asettamat vaatimukset palvelusetelitoiminnalle.

Esperi Care vaati perusturvalautakunnan marraskuiseen päätökseen oikaisua siltä osin, kun palvelusetelisääntökirjassa on päätetty olla korottamatta tehostetun palveluasumisen palvelusetelin arvoa. Yhtiö vaati, että palvelusetelin arvoa korotetaan kaksitoista prosenttia.

Se perusteli vaatimustaan sillä, että päätös ei ota huomioon ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain mukaista henkilöstömitoitusta, palkankorotuksia, eikä niin sanottuun välilliseen asiakastyöhön liittyviä vaatimuksia.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluseteleitä koskevan lain mukaan kunnalla on päätösvalta palvelusetelijärjestelmän ehdoista. Esperi Care pitää Joutsan perusturvalautakunnan marraskuista päätöstä lainvastaisena. Joutsan kunnassa kuitenkin katsotaan, että kaikki kunnan palveluseteleitä koskevat ratkaisut ovat kunnan palvelusetelilain mukaiset, ja ettei kunta ole ylittänyt toimivaltaansa tai toiminut muutenkaan lainvastaisesti.

Lisäksi kunnassa katsotaan, ettei Esperi Care ole tuonut oikaisuvaatimuksessaan esiin mitään sellaista, mikä antaisi aihetta arvioida perusturvalautakunnan marraskuisen päätöksen lainmukaisuutta toisin. Kunnassa on myös konsultoitu asian käsittelyssä lakimiestä. Näin ollen viime keskiviikkona kokoontunut perusturvalautakunta päätyi hylkäämään tehdyn oikaisuvaatimuksen.

Tarja Kuikka