Joutsan kuntaan kaavaillaan perustettavaksi koulukuraattori-perhetyöntekijän määräaikainen toimi, joka vastaisi koulukuraattorin tehtävästä Joutsan kunnassa 60 prosentin työajalla ja Luhangan kunnassa koulukuraattori-perhetyöntekijän tehtävästä 40 prosentin työajalla.

Perusturvalautakunta hyväksyi keskiviikkona perusturvajohtajan ehdotuksen koulukuraattori-perhetyöntekijän määräaikaisen toimen perustamisesta. Seuraavaksi asiaa käsittelee huomenna maanantaina kokoontuva Joutsan kunnanhallitus.

Joutsan koulukuraattoripalvelut on tuottanut jo usean vuoden ajan kunnan sosiaali- ja vammaispalvelut, ja koulukuraattorin tehtäviä on hoitanut kunnan sosiaaliohjaaja. Hänen työajastaan on irrotettu kuraattorin tehtäviin 25 prosenttia, käytännössä 9,5 tuntia viikossa.

Tämän vuoden alussa voimaan tulleen kuraattoripalveluja koskevan henkilöstömitoituksen mukaan kuraattori tai vastaava kuraattori voi huolehtia jatkossa korkeintaan 670 oppilaasta. Mitoitusvaatimuksen mukaan Joutsan koulujen koulukuraattorin tarve oppilasmäärään suhteutettuna on 60 prosenttia sosiaaliohjaajan työajasta. Sosiaaliohjaajan tehtävästä ei ole kuitenkaan mahdollista irrottaa nykyistä enempää työpanosta kuraattorin työhön.

Tämän seurauksena kunnassa on käyty koulukuraattorin tarpeesta keskustelua Luhangan kunnan kanssa, sillä myös Luhangassa on tarvetta koulukuraattorille ja lisäksi myös perhetyöntekijälle. Nyt Joutsan kuntaan kaavaillaan siis perustettavaksi koulukuraattori-perhetyöntekijän määräaikainen toimi, joka hoitaisi 60 prosenttia työajasta koulukuraattorin tehtävää Joutsassa ja 40 prosenttia työajasta koulukuraattori-perhetyöntekijän tehtävää Luhangassa.

Työntekijän palkkakustannusten on suunniteltu jakautuvan samojen prosenttilukujen mukaan.

Tarja Kuikka