Joutsassa käynnistetään tänä keväänä Gubbe-kuntapilotti, jolla tuetaan omaishoitajien työtä tai henkilöitä, jotka jäävät vielä kotihoidon palveluiden ulkopuolelle, esimerkiksi tarvitsevat vain jotain tukipalvelua. Samalla tehdään selvitystä palvelun vaikuttavuudesta ikäihmisten elämänlaatuun, fyysiseen aktiivisuuteen, yksinäisyyden tunteeseen sekä palvelun tyytyväisyyteen. Pilotti kestää tämän vuoden loppuun saakka.

Koko Suomessa toimiva Gubbe on kotipalvelujen tukipalveluja ikäihmisille tuottava yritys, jonka rekisterissä on yli 7.000 työntekijää. Kyse on ei-sairaanhoidollisesta vanhuspalvelusta, joka pyrkii pitämään ikäihmisen aktiivisena, auttamaan tätä arjen askareissa sekä samalla tuomaan turvaa ikäihmisen koko perhepiirille. Yrityksen asiakkaina olevat iäkkäät ovat kotona yksin tai pariskuntana asuvia, omaishoitajia sekä palvelutaloissa ja hoitolaitoksissa asuvia.

Gubbe-palvelun tuottaa perehdytetty ja koulutettu työntekijä, joka käy auttamassa ja aktivoimassa ikäihmistä sekä jumppaamassa ja ulkoilemassa tämän kanssa. Esimerkiksi Kauniaisissa on parhaillaan menossa pilottihanke, jossa kaupungin kotihoidon asiakkaille tarjotaan ilmaiset gubbekäynnit kerran viikossa. Myös Joutsan pilotissa aiotaan tarjota asiakkaille yhdet ilmaiset viikoittaiset käynnit.

Työntekijät Joutsan pilottiin hoituvat Gubben kautta.

– Gubbe-työntekijät haetaan alueellisesti, ja usein he ovat opiskelijoita. Gubbe valitsee työntekijät ja kouluttaa, sanoo Joutsan perusturvajohtaja Anna-Maija Kääriäinen.

Asiakkaita Joutsan pilottiin otetaan Kääriäisen mukaan keskimäärin kymmenen, mutta jos asiakkaan tilanne muuttuu, ja asiakas jää pois pilotin aikana, hänen tilalleen voidaan ottaa uusi asiakas.

– Lähtökohtaisesti palveluohjauksen kautta asiakkaat valikoituvat, ja tietysti myös toivetta ja halukkuutta voi esittää, jolloin arvioimme yksilökohtaisesti asiakkaan kokonaistilannetta, sanoo Kääriäinen.

Gubbe-kuntapilotin käynnistämisestä Joutsassa ja palvelun vaikutusten selvittämisestä päätti keskiviikkona kokoontunut Joutsan perusturvalautakunta. Samalla lautakunta varasi pilotin toteuttamiseen 15.000 euroa Saimi Vallasjoen testamenttirahoista.

Tarja Kuikka