Joutsan poliisi otti äskettäin yhteyttä paikallislehteen ehdottaen jutun tekemistä villisianmetsästyksestä poliisin näkökulmasta. Villisikoja on viime syksynä metsästetty Joutsassa runsaasti ja myös saalista on tullut.

Samalla villisikametsästys on aiheuttanut tietynlaista poliisille asti näkynyttä keskustelua etenkin tilanteissa, missä sika on ammuttu niin sanotulle luvattomalle maalle. Toisin sanoen silloin ei ole ollut käytössä maanomistajan lupaa metsästykseen. On ollut myös puhetta sian salametsästyksestä ja on myös epäilty, että hirveä metsästettäisiin salaa. Hälinää aiheuttaneita tapauksia on poliisin mukaan joitakin.

Lehden pyynnöstä riistapäällikkö Olli Kursula Suomen riistakeskuksesta linjasi jahtiasioita poliisin kertoman perusteella. Hän kehottaa kaikkia osapuolia rauhallisuuteen ja kertoo vaikutelmakseen, että villisikajahti on Joutsassa lähtenyt vähän laukalle.

– On totta, että villisikakantaa pyritään rajoittamaan erityisesti afrikkalaisen sikaruton leviämisen estämiseksi. Vaikka villisikapyynti on toivottavaa ja olemme suosittaneet, että kaikki Keski-Suomeen vaeltavat villisiat on hyvä poistaa, kyse on kuitenkin aivan normaalista metsästyksestä. Metsästysoikeus ja luvat on oltava kunnossa ja myös hyvät metsästäjätavat kunniassa, sanoo Kursula.

Toisten metsästysalueelle mentäessä, olipa syy mikä tahansa, pitää ilmoitukset tehdä kuten muussakin pyynnissä, teroittaa Kursula. Myöskään haavoittuneen eläimen perässä ei saa ilman metsästysoikeuden haltijan lupaa mennä alueelle, jossa ei ole oikeutta kyseistä eläintä metsästää. Jos omalta metsästysalueelta haavoittuneena poistunut eläin löytyy kuolleena tai lopetetaan vieraalle alueelle, se kuuluu sen alueen metsästysoikeuden omistajalle.

Villisika on haavoittuneena vaarallinen. Siksi se on metsästyslainsäädännössä haavoittuneena rinnastettu suurpetoihin. Haavoittuneena metsään jääneestä villisiasta tai suurpedosta on ilmoitettava viipymättä lähimmälle poliisille. Metsään eläin katsotaan jääneen, jos se jää yöksi metsään tai poistuu luvalliselta metsästysalueelta.

Tällaisessa tapauksessa poliisi harkitsee, onko syytä pyytää riistanhoitoyhdistykseltä suurriistavirka-apua (SRVA) haavoittuneen villisian poistamiseksi. SRVA-tehtävä on poliisijohtoinen lopetustehtävä, jonka hoitavat riistanhoitoyhdistyksen tehtävään nimeämät kokeneet metsästäjät. Tässä vaiheessa ei siten enää ole kyse metsästyksestä, eivätkä metsästyslain säädökset ole täysin voimassa. Suurriistavirka-aputehtävässä lopetettu eläin kuuluu alueen riistanhoitoyhdistykselle, eikä enää metsästysoikeuden haltijalle.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Villisikaa on metsästetty seutukunnalla kauan, tämä kuva on lehden arkistosta jo vuodelta 2008.

Tagged with →