Sunnuntain kirkkotekstit ajoittuvat 3. sunnuntaihin loppiaisesta. Teema on ”Jesus herättää uskon”. Teksteissä tarkastellaan Jeesuksen toimintaa ja opetuksia, niiden kolmen vuoden aikana, jolloin hän toimi julkisesti Israelin alueella. Raamatullisesti tarkastellen huomaa helposti, että punainen lanka on nimenomaan Jeesus Kristus. Sunnuntain kirjetekstissä apostoli Paavali tähdentää, että Jeesus on Jumalan voima. Hän on evankeliumi, hyvä sanoma, johon uskomalla jokaiselle ihmiselle on valmistettu pelastus.

Paavali täsmentää 2. Korinttolaiskirjeen 5. luvussa tämän ihmeellisen, järjellä käsittämättömän asian: ”Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan ja hän uskoi meille sovituksen sanan”. Tämän ilmoituksen perusteella Jumala on Jeesuksen kautta valmistanut meille täydellisen pelastuksen. Se on tarjolla meille jokaiselle ilmaiseksi. Se on Jumalan lahja.

Lahja ei hyödytä saajaansa, ellei hän ota sitä vastaan. Tämä Jumalan lahja otetaan vastaan pelkästään uskomalla Jeesukseen. Paavali ja Siilas opastavat erästä vanginvartijaa tässä asiassa seuraavasti: ”… Niin he sanoivat: ”Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin myös sinun perhekuntasi”, Ap.t. 16:30-31.

Sunnuntain evankeliumiteksti (Mt 8:1-11) kertoo käytännön esimerkin Jeesuksen herättämän uskon vaikutuksesta. Teksti kertoo meille kuinka roomalainen sadanpäämies, lähestyi Jeesusta rukoillen. Sitkeä rukous tuotti pian toivotun tuloksen. Vuosia halvaantuneena maannut sotilas parani Jeesuksen käskystä välittömästi.

Esimerkki Janakkalasta. Ystäväni Reino, jonka kanssa olen vieraillut joitakin vuosia sitten muun muassa Joutsan kirkossa, koki jotakin samaa. Se usko, jonka Jeesus vaikuttaa antoi vuosia pyörätuoliin sidotulle Reinolle, terveyden takaisin.

Anotaan yhdessä tätä uskoa. Sinun ja minun Jumalani on sama kuin kapernaumilaisen sadanpäämiehen ja janakkalalaisen Reinon jumala.

Pekka Rahkila

pastori

Tagged with →