Pitkä aluevaalikampanja alkaa olla loppusuoralla. Loppua kohti ehdokkaista onneksi suuri osa on aktivoitunut ja on kuultu monenlaisia vaalilupauksia.

Äänestäjän kannattaa olla tarkkana. Osa lupaa ehdokkaista jo sellaista, mihin valtuutettu ei pysty vaikuttamaan tai jotka yksiselitteisesti eivät ole edes valtuutettujen vastuulla. On jäänyt mietityttämään, onkohan kaikille ehdokkaille edes selvää, mikä valtuutetun rooli ja tehtävä hallinnossa on? Tätä äänestäjän kannattaa nyt vielä pohtia.

On esimerkiksi ehdokkaita, jotka ovat tehneet vaalilupauksia hyvinvointialueelle siirtyvien työntekijöiden työhön liittyviin asioihin. Kaikille parempaa, enemmän ja heti! Vaan onko puheilla katetta?

Jos 69 valtuutettua toimisi näin, olisi kaaos valmis. Hyvinvointialueelle siirtyy tuhansia ammattitaitoisia työntekijöitä. Heidän työtään johtaa nyt organisaatioon sisäänrakennettu ammattijohto. Näin tapahtuu myös uudistuksen jälkeen. Antaa heidän toimia rauhassa tehtävissä, joihin heidät on palkattu.

Valtuutetut eivät siis sijoitu tuohon organisaatioon, eikä rooleja pidä sekoittaa. Valtuustolla on toki oma hallinnollinen johtovastuu uudistuksessa ja toiminnan järjestämisessä. Sen tehtäviin kuuluu muun muassa arvioida tasa-arvoisuutta, rahoituksen riittävyyttä ja toimintatapojen kestävyyttä taloudellisesti.

Fakta on sekin, että muutoksen alkuvaihe on valmisteltu jo pitkälle. Suurella valtuustolla ottaa aikaa, ennen kuin se todella pääsee omien tehtäviensä kimppuun. Sen on organisoiduttava, ryhmäydyttävä, kuvattava nykytila, muodostaa tavoitetila, suunnitella toimet ja askeleet sekä luotava mittarit, joilla toimenpiteitä ja toimintaa seurataan.

Valtuustolla on kyllä aikanaan mahdollisuus tehdä vaikuttavia linjauksia ja päätöksiä toiminnan kehittämisen tai resurssoinnin ympärillä, mutta tähän on vielä matkaa ja se vaatii osaavia, nimenomaisiin tehtäviinsä keskittyviä päättäjiä. Malttiakin.

Myös vaalien jälkeiseen aikaan kannattaa suunnata katsetta. Ehdolla on nyt päättäjiä, joilla on vinopino luottamustehtäviä. Miten heillä voi riittää aika vastuullisten luottamustehtävien hoitamiseen säällisesti edes nyt?

Julkishallintoon on ehkä tulossa monella tasolla huseeraavia päättäjiä. Toivottavasti käydään nykyistä laajempi keskustelu esteellisyyksistä, joita hallinnon eri tasoilla toimiminen aiheuttaa.

Pekka Huikko

aluevaaliehdokas (kok.)