Tammikuussa järjestetään historian ensimmäiset aluevaalit. Näissä vaaleissa valitut päättäjät tekevät päätöksiä, jotka vaikuttavat meidän keskisuomalaisten hyvinvointiin ja arjen turvallisuuteen. Aluevaltuutettuna haluan toimia sen puolesta, että jokaisen yhdenvertainen oikeus laadukkaaseen, oikea-aikaiseen hoitoon toteutuu kaikkialla Keski-Suomessa. Oikea-aikaisella hoidolla estetään ongelmien pitkittymistä ja vaikeutumista. Vaivojen ja ongelmien hoitaminen varhaisessa vaiheessa on tärkeää sekä ihmiselle itselleen että myös yhteiskunnan ja kustannusten näkökulmasta katsottuna.

Hoitotakuu tarkoittaa, että jatkossa kiireettömään hoitoon pääsee seitsemässä päivässä hoidontarpeen arvioinnista, olipa kyse sitten vatsakivusta tai mielenterveyden ongelmista. Myös kiireettömään suunterveydenhoitoon pitää jatkossa päästä kolmessa kuukaudessa yhteydenotosta nykyisen puolen vuoden sijasta.

Hallituksen esitys hoitotakuun lainsäädännöstä on parhaillaan lausuntokierroksella. Hoitotakuusta säädetään eduskunnassa, mutta se toteutetaan alueilla. Aluevaltuutettuna olen valmis toimimaan niin, että hoitotakuu toteutuu Keski-Suomessa aidosti myös käytännössä.

Kuluva korona-aika on kasvattanut jo kertynyttä hoitovelkaa. Sen purkamiseksi ja hoitoon pääsyn helpottamiseksi palvelujen tarjontaa on lisättävä ja monipuolistettava. Mielestäni on otettava käyttöön ilta- ja viikonloppuvastaanottoja sekä liikkuvia ja asiakkaan luokse jalkautuvia palveluita. Näin varmistetaan, että jokainen pääsee hoitoon joustavasti elämäntilanteesta ja asuinpaikasta riippumatta. On myös luotava järjestelmä tulevien pandemioiden varalta, tämä ei varmasti ole viimeinen.

On välttämätöntä, että jokaisella on mahdollisuus saada tarvitsemaansa hoitoa tuloista tai varallisuudesta riippumatta. Marinin hallitus on alentanut terveydenhuollon asiakasmaksuja tällä hallituskaudella. On varmistettava, että sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut eivät nouse uudistuksen myötä, ja että niitä voidaan kohtuullistaa sosiaalisin perustein. Tavoitteeksi asettaisin, että tulevaisuudessa perusterveydenhuollon asiakasmaksuja voitaisiin laskea tai niistä voitaisiin luopua kokonaan. 

Leo Niinikoski

aluevaaliehdokas (sd.)