Tukes myönsi Mawson Oy:lle malminetsintäluvan viime joulukuussa. Luvan valitusaika päättyy 27. tammikuuta, mutta yllättäen viime perjantaina Mawson Oy:n toimitusjohtaja Noora Ahola ilmoitti sosiaalisessa mediassa yhtiön vetävän hakemuksensa pois Vatsaksi nimetyltä, noin 370 hehtaarin alueelta. Ilmoituksen jälkeen tavoitettu Ahola kertoo päätökseen johtaneita syitä olleen useita.

– Vatsan osalta lupapäätöksen saaminen aiheutti paljon huolta paikallisissa asukkaissa ja alueen muissa käyttäjissä. Yhtiön toimintaperiaatteisiin kuuluu paikallisten sidosryhmien näkemysten huomioon ottaminen, emmekä halunneet aiheuttaa yhtään enempää huolta tai ristiriitoja paikallisväestön keskuudessa. Kävin lukuisia julkisia ja yksityisiä keskusteluja alueen asukkaiden ja maanomistajien kanssa asiaan liittyen. Vaikka tukijoitakin oli useita, oli selkeä enemmistö tutkimushanketta vastaan, Ahola jatkaa.

Yhtiöllä ei Aholan mukaan ole tarkoitus myydä lupaa toiselle toimijalle.

– Lupaa ei aiota myydä eteenpäin, vaan olemme viime perjantaina ilmoittaneet Tukesille luopuvamme luvasta, eli meidän osaltamme asia on selvä, toteaa Ahola.

 Yhtiö aikoo keskittyä tulevaisuudessa Pohjois-Suomessa hyvin edenneisiin tutkimuksiin ja keskittää resurssinsa sinne.

– Vatsan lupapäätöstä odotellessa on tutkimushankkeemme Pohjois-Suomessa Ylitornion ja Rovaniemen alueilla edennyt todella hyvin. Olemme paikallistaneet useita hyviä kulta-kobolttiesiintymiä tutkimusalueeltamme viimeisen 10 vuoden aikana. Pohjois-Suomen osalta meillä on tutkitusti vankka paikallisten tuki hankkeemme viemiselle eteenpäin täällä Lapissa, toteaa Ahola.

Tukesin ylitarkastaja Esa Tuominen vahvistaa luvan peruuttamisen tulleen perille.

– Koska ilmoitus tuli valitusaikana, ennen kuin lupa ehti olla voimassa, se ei tule voimaan lainkaan. Tässä vaiheessa ei siis tule kyseeseen luvan myyminen eteenpäin, sillä raukeamisilmoituksen jälkeen lupaa ei enää ole. Sen sijaan alue on vapaata riistaa ja sille voi halutessaan joku muu hakea malminetsintälupaa. Koska tämä ei ehtinyt olla voimassa, ei se myöskään aiheuta karenssia, sillä karenssi koskee vain malminetsintälupa-alueita. Lain näkökulmasta voimassaolo, tai tässä tapauksessa vireillä olo päättyy siihen, kun siitä tulee kaivosviranomaiseen ilmoitus ja päätöksellä sen vain vahvistetaan päättyneen ilmoituksen saapumispäivänä. Virallinen päätös luvan raukeamisesta tulee luultavasti kevään aikana, täsmentää Tuominen.

Jonna Keihäsniemi

Kuvassa kartalle merkittynä alue, jolta Mawson Oy päätti vetäytyä viime viikolla . Kuva: Tukesin kaivosrekisterin karttapalvelu

Tagged with →