Vuoden 2020 elokuussa Joutsan kunta aloitti ensimmäisen kerran maskijaon vähävaraisille. Maskijako keskeytettiin viime toukokuussa koronatilanteen helpotettua. Päätökset maskien jaosta sekä sen keskeyttämisestä tekee kunnan johtoryhmä. TyöVarikolla jaettiin vuoden 2020 elokuun ja vuoden 2021 toukokuun välisenä aikana maskeja noin 18.000 kappaletta.

Kuluvalla viikolla maskijako käynnistettiin uudelleen. Jakopäivä on tuttuun tapaan torstai ja TyöVarikon tiloista kertakäyttömaskeja on mahdollista noutaa keskellä päivää kahden tunnin ajan. Jokaiselle hakijalle annetaan yksi 14 kappaleen pussi, jonka on laskettu riittävän välttämättömien asioiden hoitoon viikon ajaksi, eli käytettävissä on kaksi maskia per päivä.

– Olemme varautuneet jakamaan 100 pussia ensimmäisen viikon aikana, koska uskomme tautitilanteesta johtuen, että kysyntä voi olla suuri varsinkin näin alkuun. Viime kerralla maskeja jaettaessa menekki oli noin 30–40 pussia viikossa, nyt olemme varautuneet suurempaan määrään, toteaa erityispalveluiden esimies Johanna Pajunen.

Maskien jakoaika on rajoitettu, koska pyritään välttämään varikon tiloissa jatkuvaa liikehdintää ulkopuolisten taholta. Kunnan antamat maskit on tarkoitettu vähävaraisille kuntalaisille, mutta maskeja noutaessa ei tarvitse varautua selvittämään omaa tilannettaan.

– Suurempia määriä ei voida yksittäiselle henkilölle antaa, mutta esimerkiksi henkilökohtaisille avustajille on annettu isompia eriä, sillä he tarvitsevat työ luonteen vuoksi maskeja enemmän. Tässä yhteydessä henkilökohtaisilla avustajilla tarkoitetaan vammaispalvelulain mukaista henkilökohtaista apua, jonka kustannuksista kunta muutenkin vastaa, koska palvelun tulee olla avustettavalle maksutonta, täsmentää Pajunen.

Jonna Keihäsniemi

Nuorten työpajan ohjaaja Marjo Huikko jakoi maskeja torstaina TyöVarikon ovilta.

Tagged with →