Joutsan valtuuston kokouksessa ennen joulua jätetyt valtuustoaloitteet etenevät kunnassa. Kunnanhallitus käsitteli maanantaina kolmea joulun alla jätettyä aloitetta ja päätti lähettää ne kaikki eteenpäin valmisteltavaksi.

Kunnan testamenttivarojen säätiöittämistä koskeva keskustan valtuustoryhmän aloite lähetettiin talous- ja hallintojohtajan valmisteltavaksi. Aloitteessa esitetään, että kunta selvittäisi mahdollisuuden rahastoitujen testamenttivarojen säätiöittämiseksi.

Keskustan valtuustoryhmän mukaan rahastovarat ovat nykyisin erillisillä tileillä olemattomalla korkotuotolla ja niiden pääoma hupenee ajan kuluessa. Säätiöittämisen myötä niitä voitaisiin sijoittaa matalalla riskillä, ja noin 1,5 miljoonan euron pääomasta voisi odottaa vuotuista 50.000–100.000 euron korkotuottoa jaettavaksi kuntalaisten hyvinvointia edistäviin kohteisiin.

Vesihuollon kehittämistä koskevan aloitteen kunnanhallitus päätti lähettää teknisen toimen valmisteltavaksi. Juha Järvisen ja perussuomalaisten valtuustoryhmän jättämässä aloitteessa esitetään vesihuollon kehittämistä ja vesihuoltolain uudistuksen huomioimista. Aloitteessa esitetään, että kunta käynnistäisi selvitystyön siitä, miten seutukunnan vesiosuuskunnat ovat varautuneet tulevaisuuden laitteistojen uusimiseen ja tiukkeneviin säädöksiin.

Hallintosäännön uudistamista koskeva aloite puolestaan päätettiin lähettää talous- ja hallintojohtajan valmisteltavaksi. Kokoomuksen valtuustoryhmän jättämässä aloitteessa todetaan, että vuoden 2023 alusta tapahtuu suurin toiminnallinen muutos sataan vuoteen, kun hyvinvointialueet ryhtyvät hoitamaan yli puolta kunnan nykyisestä toiminnasta. Tällöin kunnan palkkalistoilta poistuu noin puolet henkilöstöstä, yli puolet budjetista ja suurin osa kunnan itsenäisyydestä.

Aloitteessa esitetään, että kunnanhallitus ryhtyisi pikaisesti toimenpiteisiin hallintosäännön muuttamiseksi.

Tarja Kuikka