Aluevaltuustoihin tulee valita päättäjiä, jotka ovat valmiita panostamaan sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen ammattilaisten hyvinvointiin.

Aluevaltuuston vastuulla on kehittää johtamista ja huolehtia siitä, että hyvinvointialueiden työntekijöillä on mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä ja sen kehittämiseen. Ihmisten yksilölliset elämäntilanteet otetaan huomioon niin henkilöstöpolitiikassa kuin työterveydessäkin aiempaa paremmin.

Henkilöstön jaksamista ja työviihtyvyyttä auttaa antamalla kaikille mahdollisuus kehittää osaamistaan lisä- ja täydennyskoulutuksen avulla. Halukkaille tulee antaa tilaisuus työkiertoon.

Sote-alojen henkilöstöpula on todellinen. Alan opiskelijapaikkoja on toisella asteella ja korkea-asteella määrätietoisesti lisättävä. Hyvinvointialueen on tarjottava oppisopimus- ja työssäoppimispaikkoja opiskelijoille. Riittävän henkilöstömitoituksen saavuttamiseksi on myös houkuteltava alalta poistuneita takaisin. Rekrytointia ulkomailta ei saa unohtaa.

Hyvinvointialueelle siirtyy eri työnantajilta suuri joukko henkilöstöä. Yhdenmukaisen ja reilun kohtelun vuoksi toteutetaan palkkaharmonisointi avoimesti kohtuullisessa ajassa yhteistyössä henkilöstön kanssa.

Toimintojen tehostamisella voidaan hillitä kustannuskehitystä. Hyvällä töiden suunnittelulla, johtamisella ja riittävällä henkilömitoituksella vaikutetaan ratkaisevasti työssä jaksamiseen ja viihtyvyyteen. Tavoitteena on pidettävä sote- ja pelastusalan työpaikkojen julkikuvan ja haluttavuuden parantaminen pitkällä aikavälillä.

Leo Niinikoski
aluevaaliehdokas (sd.)

Tagged with →