Seurasin joulukuussa mielenkiinnolla ns. Joutsan maksukorttivyyhdin kehittymistä ja etenkin sen käsittelyä niin julkisuudessa kuin taustalla. Miten ihmeessä sinänsä harmittomasta ja asianmukaisesta tiedustelusta tarkastuslautakunnassa saattoi kasvaa kysymys, joka herättää nyt lähinnä epäilyksiä?

Lähtökohtaisesti kaikki perustuu luottamukseen siitä, että asiat ovat kunnossa. Nimenomaisessa tapauksessa kyse on siis siitä, että maksut ovat varmasti kohdistuneet asianmukaiseen toimintaan ja toissijaisesti myös siitä, että maksut on asianmukaisesti raportoitu, todennettu ja tietyissä tapauksissa myös tarkastettu. Oletus siis on, että kaikki on kunnossa.

Asian käsittely tarkastuslautakunnassa ei sinänsä tullut yllätyksenä. Aiemmin syksyllä joutsalaisten keskuudessa oli valitettavasti jälleen herännyt ns. taustalla voimakastakin keskustelua kunnanjohtajasta ja palkasta, jota kunnanhallitus korotti. Olen tietoinen, että näissä keskusteluissa tavalliset kuntalaiset ovat arvioineet myös julkisten varojen käyttötapoja. Vastaavaa keskustelua on käyty jo vuosia eri näkökulmista ja sellaista käydään kaikissa kunnissa.

On aivan oikein, että julkisten varojen käyttöä arvioidaan. Itseasiassa se on poliitikkojen yksi nimenomaisista tehtävistä. Kyse on yhteisistä varoista. Ei poliitikkojen, eikä virkamiesten vaan kuntalaisten.

En tunne tarkkaan kunnan käytössä olevan taloushallintojärjestelmän toimintaa, mutta hämmästelen väitettä siitä, että tarkastettavat maksut olisivat jotenkin suuritöisiä kaivaa ja tuoda todennettavaksi. Esimerkiksi käytössäni olevan yrityksen maksukortin maksut ja selitteet ovat avattavissa mobiililaitteesta koska hyvänsä muutamassa sekunnissa.

Sen tiedän, että joskus yksittäisten laskujen hakeminen sähköisestä taloushallinnosta voi viedä hetken. Selkeä tiliöinti ja erityisesti käytettävien ohjelmistojen hallinta auttavat kuitenkin oleellisesti.

Julkisuudessa on jo ehditty esittää, että kunnan ostolaskudata tulisi avata. Asiasta on vireillä aloite, jonka kävin allekirjoittamassa heti kun sen huomasin. Näin ovat monet kunnat toimineet. Järjestelmä kannattaa rakentaa niin, että se antaa mahdollisimman paljon vastauksia asioista kiinnostuneille kuntalaisille. Näin viraston väeltä vaadittava selvitystyö jää mahdollisimman vähiin.

Toimin kunnanhallituksen puheenjohtajana loppukesästä 2017 talveen 2019 saakka. Aikaa on kulunut jo tovi, mutta en muista tarkastaneeni erikseen maksukorttilaskuja. Voi olla, ettei sellaisia ollut tai muistikuvani voi olla vääräkin. Matkalaskuja sen sijaan tarkastin. Jos kh pj tarkastaa laskut kirjattuine selityksineen nykyisin säännönmukaisesti, niin käytäntö on siltä osin hyvä.

Sen sijaan muistan, että tiedustelin kyllä pariin otteeseen em. laskujen ja maksukäytänteiden päivittämisen perään eri yhteyksissä. Sittemmin toivoin – voimakkaastikin – päivitetyn sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan suunnitelman valmistelua konsernijaokseen. Muistelen tämän asian jääneen kesken, enkä ole seurannut asian etenemistä sen jälkeen.

Mainittakoot, että tuolloin oli käsillä joitain konkreettisia väärinkäytösepäilyjäkin. Viranhaltijat informoivat minua muun muassa tapauksesta, jossa erään työntekijän epäiltiin tehneen pienhankintoja omaan käyttöönsä. Valvonta ei toiminut aukottomasti ja selvittäminenkin vaikutti haastavalta.

Yhtä kaikki, uskon vakaasti siihen, että avoimuus kunnallisessa päätöksenteossa ja asioissa sekä ns. faktatiedot olisivat omiaan rakentamaan luottamusta myös Joutsassa. Epäkohdista kannattaisikin siis päinvastoin suorastaan rohkaista kaikkia ”vinkkimiehiä” havainnoimaan ja kertomaan, jotta väärät käsitykset voidaan oikaista tai mahdolliset epäkohdat korjata.

Valtuuston äänestyspäätöksellä asian selvittämisestä ei sinänsä ole mitään merkitystä, avattava ja selvitettävähän vyyhti nyt on. Merkitystä ei myöskään ole myllykirjemäisillä paheksumisilla ¬– taustalla tai julkisesti – asioista kysyviä kohtaan.

Jukka Huikko

Kunnan jäsen – edelleen.

Jk. On harmittavaa, että kunnan julkisen tietoverkon pöytäkirja-arkisto on kovin rajoitettu, eikä arkisto siis yllä kovinkaan kauas. Kyse lienee jostakin laintulkinnoista. Olisi kuntalaisille ja etenkin poliitikoille verratonta, jos asioita voisi taustoittaa ja selvittää suoraan tietoverkossa, ilman että tarvitsisi vaivata kuntaorganisaatiota siihen. Esimerkiksi allekirjoittaneelta on kysytty reportteritaustan vuoksi monenkin vanhan, jopa 2000-luvun alkuun juontavan asian historiasta. Monesti niihin löytyisi vastaus suoraan pöytäkirjoista.

Tagged with →