Aluevaaleissa valitaan päättäjät uuteen aluevaltuustoon, joka päättää Keski-Suomen sote- ja pelastuspalveluista maakunnan laajuisella hyvinvointialueella. Aluevaaleissa on siis kyse ihmisten hyvinvoinnista, turvallisuudesta ja terveydestä ja vaalit ovat ensimmäiset laatuaan.

Valtakunnallisissa tutkimuksissa on selvitetty ehdokasvalinnan kriteerejä, joista tärkeimmäksi on noussut ehdokkaan asiantuntemus sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen asioissa. Tulos ei yllätä, sillä tulevathan aluevaltuutetut jatkossa päättämään juuri näistä asioista. Kun hyvinvointialueet aloittava toimintansa maaliskuussa alussa, ei opetteluun jää juurikaan aikaa. Luonnollisesti myös puolueella, kunnassa asumisella ja ehdokkaan poliittisella kokemuksella on merkitystä valinnassa.

Vaikeimmaksi asiaksi vaalissa nouseekin menestyminen pienen väestöpohjan ja reuna-alueen seudulla. Mahdollisuuksia parantaa puolueen korkea kannatus ja kuntayhteistyö seudulla. Joutsan ja Luhangan terveydenhuollon yhteistyöllä on pitkät perinteet ja nykyisellään myös toivakkalaiset käyttävät paljon Joutsan uuden sote-keskuksen palveluja.

Valituksi tulemisen kynnys on kuitenkin näissä vaaleissa tosi korkealla, jopa 500–1000 ääntä. Kannatusta on näin ollen löydyttävä myös muualta. Muutamissa kunnissa tämä on ajanut yhteisen ehdokkaan hakemiseen.

Muistakaa, että kaikki Keski-Suomen alueella asuvat saavat äänestää ketä tahansa aluevaaliehdokasta. Kaupungit tulevat kyllä tässä pärjäämään, mutta huonosti tullee käymään vähäväkisillä alueilla äänien jakautuessa suurelle ehdokasjoukolle. Tämä on ennen kaikkea uhka reuna-alueiden palveluiden säilymiselle.

Tavoitteemme on varmasti, että 69 valitun aluevaltuutetun joukossa on myös joutsalainen asiantuntija viemään viestiämme ja päättämässä miten ja mistä eri sosiaali- ja terveyspalveluita Keski-Suomessa tulevaisuudessa saa.

Terttu Hentinen

Kunnallisneuvos

Tagged with →