Tuulivoiman rakentaminen keskisessä Suomessa on ollut toistaiseksi vähäistä, ainakin kun sitä vertaa maamme läntisten alueiden tilanteeseen. Sieltä löytyy kuntia, joissa on vireillä jopa useiden kymmenien tuulivoimaloiden rakentamisprojektit.

Hauhanpohjasta pohjoiseen, mutta Jyväskylän puolelle kaavailtu Salolan tuulivoimahanke saattaa muuttaa tilannetta. Jyväskylän kaupunkirakennelautakunta käsittelee yva-selostusta ja kaavaluonnosta helmikuun alkupäivinä.

Vaikka luulisi, että otsikon sanomaa ei tarvitsisi erikseen korostaa, niin tuulivoimayhtiöillä on ollut halua koettaa, menisikö hanke läpi ilman yva-menettelyä. Yva on lyhenne sanoista ympäristövaikutusten arviointi, ja viranomaiset ja kunnat olivat yksimielisiä siitä, että ennen Salolan hankkeen luvista päättämistä tällainen arviointi tarvitaan.

Huolellisimpi arviointi olisi ollut tarpeen myös Luhangassa, kun siellä aikoinaan päätettiin vuonna 2014 valmistuneiden Latamäen tuulivoimaloiden luvituksesta. Ympäristöluvan tarpeellisuudesta on käyty oikeutta vasta jälkikäteen. Järjestys on ollut täysin väärä.

Salolan hankkeen esimateriaaleissa, eli osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa, sanotaan suoraan tuulivoimahankkeen vaikutusalueen ulottuvan Joutsan, Luhangan, Toivakan, Muuramen, Hartolan ja Sysmän kuntien sekä Jämsän kaupungin alueille.

Mitä se tarkasti ottaen tarkoittaa, tarkentuu kaavaprosessin aikana, johon epäilemättä myös monet kansalaiset ja kansalaisjärjestöt ottavat kantaa.

Tagged with →