Joutsan kunnassa luovutaan viimeisistä kanslistin tehtävänimikkeistä päivittämällä kanslistina työskentelevien toimistohenkilöiden nimikkeet. Kanslisti-nimikkeestä on luovuttu kunnassa vähitellen vuosien varrella, sillä sitä pidetään vanhahtavana, eikä nimike kerro työn luonteesta juuri mitään.

Kunnassa työskentelee tällä hetkellä kolme kanslistia, joista yksi taloustoimistossa, yksi teknisessä toimistossa ja yksi sivistysosastolla. Maanantaina kokoontunut kunnanhallitus päätti muuttaa heidän tehtävänimikkeitään siten, että jatkossa taloustoimistossa työskentelee kanslistin sijaan taloussihteeri ja teknisessä toimistossa sekä sivistysosastolla toimistovirkailijat.

Nimikkeiden muutokset eivät vaikuta tehtävissä toimivien muihin työsuhteen etuihin tai ehtoihin.

Tarja Kuikka

Tagged with →