Joutsan kunta ei avaa ostolaskudataansa Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämään avoindata.fi-palveluun. Asiasta päätti maanantaina kokoontunut kunnanhallitus. Talous- ja hallintojohtaja Matias Penttisen mukaan kuntalaisaloitteesta ostolaskujen julkaisemiseen julkiseen rekisteriin käytiin kunnanhallituksen kokouksessa vilkas ja perusteellinen keskustelu.

– Päätös oli kunnanjohtajan ehdotuksen mukainen ja yksimielinen, mutta kunnanhallitus halusi korostaa sitä, että avoimuutta ei tuomita, mutta ostolaskujen julkaiseminen lisäisi merkittävästi työmäärää etenkin taloushallinnossa muutenkin erittäin kiireisenä vuotena. Lisäksi tietosuoja-asiat ovat iso kokonaisuus, jossa pitäisi julkaisuissa olla erittäin tarkkana. Isommat hankkeet tuodaan myös jatkossa tiedoksi kunnanhallitukselle, kertoo Penttinen.

Kuntalaisaloitteen teki ennen joulua Kalle Willman, joka viittasi aloitteessaan Kuntaliiton suosituksiin ja ohjeisiin kunnan ja kuntayhtymien ostolaskudatan avaamisesta. Willman toi esille muun muassa sen, että kunnan ostojen ja hankintojen laskutustietojen ovat julkisia asiakirjoja, ja niiden saattaminen kuukausittain näkyville kunnan kotisivulle täyttäisi osaltaan kuntastrategiassa päätetyn avoimuuden vaatimuksen.

Ostolaskudatan avaaminen on kunnille vapaaehtoista. Kuntaliiton mukaan se voi kuitenkin olla hyödyllistä ja edistää kunnan avoimuutta ja vahvistaa siten demokratiaa sekä tukea kunnan kustannustietoista toimintatapaa.

Kuntaliitto on suositellut kuntia avaamaan ostolaskudatansa vähintään avoindata.fi-palveluun, jonka kautta data on helposti käytettävissä laajalle käyttäjäjoukolle ja jonka kautta tietoa voi helposti yhdistellä myös muiden kuntien ostolaskudataan. Lisäksi kunnat voivat avata dataa esimerkiksi verkkosivuillaan, alueellisissa dataportaaleissa ja kolmansien toimijoiden palveluiden kautta.

Ostolaskudatan julkaiseminen toisi Joutsan kunnalle lisäkustannuksia julkaisuun tarvittavan sovelluksen ja lisenssilaajennuksen muodossa. Kunnassa käytettävään tietotekniikkayritys CGI:n taloushallinto-ohjelmistoon tarvittaisiin ostolaskujen julkaisuun tarkoitettu maksullinen alisovellus ja toiminnallisuuden käyttöönotto vaatisi lisenssilaajennuksen ylläpitoineen.

Millaisista summista käytännössä puhuttaisiin, tarkkaa tietoa siitä ei talous- ja hallintojohtaja Penttisen mukaan ole.

– Emme ole kysyneet juuri Joutsaa koskevaa tarjousta CGI:ltä julkaisulisenssiin, mutta edellisessä työpaikassani kysyin niitä heiltä viime syksynä ja luvut olivat tuolloin seuraavat. Alisovelluksen lisenssi 1.800 euroa, toimitusmaksu 400 euroa ja vuosittainen ylläpito 400 euroa per vuosi, kertoo ennen Joutsaan tuloa Humppilan kunnassa hallintojohtajan viransijaisena työskennellyt Penttinen.

Tarja Kuikka
Kuva: JS Arkisto / Janne Airaksinen