Joutsan kunnan tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Kalle Willman (kuvassa) on ilmoittanut eroavansa lautakunnan puheenjohtajan tehtävästä 31.12.2021 lukien. Willman jätti eroilmoituksensa edellisenä päivänä esittäen perusteluiksi erolleen pääasiassa sen, että on menettänyt tarkastuslautakunnan ja valtuuston enemmistön luottamuksen luottamustoimessaan tarkastuslautakunnan puheenjohtajana.

Willman pyysi viime syksynä kunnan eri viranomaisilta tiedot kunnan maksukorttien käytöstä, valvonnasta sekä muilla tavoin suoritetuista ostoista ja hankinnoista. Tarkastuslautakunta kävi keskustelun ostotapahtumista ja hylkäsi Willmanin ehdotuksen siitä, että tämä valtuutettaisiin pyytämään puuttuvat perustelut.

Lisäksi Willman toi esille valtuuston joulukuisen päätöksen olla antamatta hänelle valtuutusta kortti- ja ostolaskuselvityksiin.

Willman valittiin tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi viime elokuussa. Joutsan kunnanhallitus käsitteli hänen eroilmoitustaan maanantaina ja merkitsi asian tiedoksi.

Tarja Kuikka