Vuonna 2019 aloitettu urheilukentän nurmikon perusparannus ei ole saanut lopullista sinettiään. Syksyllä 2019 toteutetussa vastaanottotarkastuksessa ilmenneiden puutteiden vuoksi kunta ilmoitti, että ei ota työtä vastaan, ennen kuin mainitut virheet on korjattu. Kunta ei vielä tähänkään päivään mennessä ole vastaanottanut työtä hyväksytysti vastaan. Koska urakka ei ole hoitunut sopimuksessa esitetyllä tavalla, hakee kunta korvauksena vajaan 10 000 euron arvoista viivästyssakkoa.

Viime syksynä kunta koki joutuneensa kohtuuttomaan tilanteeseen urakoitsijan kanssa, minkä vuoksi jatkotoimenpiteenä kunnan tekninen johtaja Juha-Matti Näykki otti yhteyttä asianajajaan. Vuoden 2022 alussa tilanne on se, että Joutsan kunta on lähestynyt asianajotoimiston kautta urakoitsijaa, eli NH-koneita.

– Taustalla on urakkasuorituksen virheellisyys. Osapuolet ovat käyneet useita keskusteluita, mutta kenttää ei ole saatu sopimuksenmukaiseen kuntoon. Yleisten sopimusehtojen mukaan NH-koneiden tulee korjata suorituksensa virheellisyys, eli nurmikenttä tulee saattaa sopimuksenmukaiseen kuntoon, täsmentää Näykki.

– Kunnan toivomuksena on, että ratkaisu löydettäisiin yhdessä käytävien keskusteluiden kautta ilman, että asiaa on tarpeen saattaa tuomioistuimen ratkaistavaksi, alleviivaa Näykki.

Jonna Keihäsniemi

Vuonna 2019 alkanut nurmen perusparannusurakka on viivästynyt ja kentälle on ehtinyt sataa lumikerros jo useampaan kertaan prosessin aikana.

Tagged with →