Hyvä lumi- ja pakkastilanne on mahdollistanut moottorikelkkaurien avaamisen seutukunnalla tänä talvena jo hyvissä ajoin. Seudulla talvisin yli 200 kilometrin verran kelkkauria ylläpitävä Joutsan Seudun Lumikissat ry on päässyt avaamaan puheenjohtaja Mika Kuurneen mukaan jo kaikki muut reitit paitsi Jääsjärven toisella puolella olevan niin sanotun Nokan reitin.

– Toki sielläkin joku oli ajanut sen jo läpi, mutta sitä ei ole lanattu, eikä tampattu. Mutta periaatteessa kaikki muut ovat jo ajettavassa kunnossa, mikä on sikäli poikkeuksellista, että nyt ollaan vasta vuodenvaihteessa, ja osa reiteistä aukaistiin jo joulukuussa, kertoo Kuurne.

Joutsasta pääsee reittejä pitkin esimerkiksi Havumäkeen, Purnuun, Luhankaan ja edelleen yhdysreittien kautta esimerkiksi Hartolaan ja Sysmään. Nokan reittikin on Kuurneen mukaan tarkoitus saada käyttöön lähiaikoina. Samoin tällä talvelle on toiveissa Luhanka-Purnu-yhteyden saaminen valmiiksi. Pitkään suunnitellulle reitille on Kuurneen mukaan kysyntää, ja asiassa on edettykin, mutta yhteys ei ole vielä valmis.

– Ajatus on, että se tänä vuonna saataisiin nyt, kun on mahdollisuudet keliolosuhteiden puolesta. Siellä ne järvetkin ovat jäässä, mutta se on aika haastava nimenomaan se Purnun puoleinen maasto siellä. Ne ovat aika työläitä tuommoiset uudet reitit tehdä. Maanomistajan luvat ynnä muut, niin se ei ihan onnistu niin sanotusti kädenkäänteessä.

Joutsan Seudun Lumikissojen ylläpitämillä urilla kelkkailu edellyttää kelkkakerhon jäsenyyttä tai lyhytaikaisen eli yhden tai kolmen vuorokauden ajoluvan ostamista. Lupia myyvät Huttula ja Luhangan Kyläkauppa. Maanomistaja saa tietysti ajaa maillaan vapaasti.

Urilla liikkuessa on Mika Kuurneen mukaan hyvä huomioida yleensäkin vaaranpaikoiksi todetut saarien välissä olevat salmet, joissa voi olla virtauksia. Niissä on syytä ajaa niin sanottua vanhaa jälkeä, eli siitä mistä muutkin ovat ajaneet.

– Ei hirveästi lähdetä koukkimaan sivuun, koska siellä voi olla vähän heikkoa jäätä, sanoo Kuurne.

Muuten erityistä huomioitavaa urilla ei hänen mukaansa ole. Reitit on merkitty hyvin, ja järvien rantoihin rantautumispaikkoihin, josta reitti nousee jäältä takaisin maihin, on tehty opasteet.

– Siinä on kartta ja täplällä merkattu, että olet tässä, eli se helpottaa vähän ulkopuolistakin kelkkailijaa. Pystyy siitä hahmottamaan, että nyt hän nousi jäiltä maihin ja nyt hän on tässä kohtaa. Opasteet olivat jo viime talvena ensimmäisen kerran käytössä ja se on kyllä ihan hyvä systeemi, sanoo Kuurne.

Lumikissoilla ei ole kelkkavuokrausta, eli ajamaan halutessaan kelkattoman on etsittävä vuokravehje muualta. Kuurne arvelee lähimmän vuokrauspisteen löytyvän Hirvensalmelta. Hän pohtii, että jos hyviä talvia on, kelkkavuokraukselle olisi ehkä paikkakunnalla bisneksen paikka.

– Mutta se varmaan pitäisi yhdistää jonkun muun toiminnan oheen, jatkaa Kuurne.

Tarja Kuikka

Joutsan Seudun Lumikissat ry ylläpitää seudulla yli 200 kilometrin verran kelkkauria. Kartalla näkyvällä reitistöllä on muun muassa lenkit Havumäen ja Uimaniemen suuntaan sekä reitit Purnuun ja Luhankaan.