Joutsan Seudussa uutisoitiin 28.12.2021 Luhangan kunnanvaltuuston talousarviopäätöksistä. Väärinkäsitysten välttämiseksi muutama selkeytys ja tarkennus. Kirjoituksesta saattoi saada sen käsityksen, että olisin esittänyt uusien hallintovirkojen (sivistysjohtaja, hyvinvointijohtaja) lisäävän henkilökuluja 360.000 eurolla.

Tarkkaan ottaen näin ei ollut, vaan halusin kysyä, mistä henkilöstömenojen huomattava nousu ylipäänsä johtuu, kun samaan aikaan palveluiden ostoja muilta kunnilta lisätään 261.000 eurolla. Tahdoin myös herättää keskustelua siitä, tarvitaanko pienessä kunnassamme kaksi uutta hallintovirkaa tilanteessa, jossa merkittävä osa talouden volyymistä ja toiminnan resursseista siirtyy ensi vuonna maakuntaan.

Vastauksia kysymyksiini en saanut talousarvion esittelijältä sen enempää hallituksen valmistelevassa kokouksessa 8.12. kuin valtuustossakaan 22.12. Tarkastuslautakunnan tehtäväksi jäänee selvittää, kuinka uudet hallintovirat ilmestyivät päättäjien pöydälle, vaikka niitä ei sisältynyt vuoden 2021 talousarvioon ja suunnitelmavuosille 2022–2023.

Jatkossa toivoisin, että keskustelua tällaisista asioista ei tarvitsisi käydä mediassa, vaan ensisijaisesti niillä Luhangan omilla foorumeilla, joilla päätöksiä valmistellaan ja tehdään. Hyvän ja avoimen keskustelun uutta vuotta toivottaen.

Juhani Räsänen

tarkastuslautakunnan pj., valtuuston 1. vpj.

Tagged with →