Aluevaaleissa valitaan päättäjät uuteen aluevaltuustoon, joka tulevaisuudessa päättää Keski-Suomen sote- ja pelastuspalveluista. Tekemäni palveluverkkoselvityksen yhteydessä pidettiin kuntalaisiltoja, joissa tärkeimpinä asioina pidettiin sote-palveluiden ja pelastuspalveluiden pysyminen kunnassa. Lähipalveluiden tarpeellisuus kunnissa näyttää olevan suurin erottava tekijä eri puolueilla, kun keskustellaan tulevista hyvinvointialueista.

Mielestäni Joutsan kunta on edelläkävijä sote-aseman suunnittelussa sekä rakentamisessa ja siten malliesimerkki koko Keski-Suomelle. Erityisen ilahduttavaa on, että sote-asemalle on tuotu terveys- ja sosiaalipalveluiden lisäksi myös muita kunnan palveluita, kuten sivistyspalveluiden hallintoa. Tämä luo hyvää pohjaa sille hyvinvointiyhteistyölle, jota tulevaisuudessa hyvinvointialue tekee kunnan kanssa.

Hyvillä, lähellä tuotetuilla peruspalveluilla edistetään luonnollisesti kuntalaisten avun saantia ensimmäisellä yhteydenotolla ja hyvinvointia kunnassa. Yhtä tärkeää kuin sotepalveluiden säilyttäminen on pelastuspalveluiden pysyminen kunnassa. Sotepalvelut tuottavat hyvinvointia kuntalaisille ja pelastuspalvelut puolestaan turvallisuutta.

Suurena haasteena tulevaisuudessa tulee olemaan henkilöstön saatavuus ja pysyvyys. Hyvinvointialueella tulee satsata hyvään johtamiseen, palkitsemiseen, henkilöstön kouluttamiseen ja osallistamiseen. Henkilöstö haluaa olla vaikuttamassa työnsä kehittämiseen. He työskentelevät lähellä asukkaita ja tietävät siten parhaiten asiakkaiden ja potilaiden tarpeet.

Uskon, että Joutsan mallin mukainen soteasema on myös motivoiva työpaikka, missä viihdytään. Siellä työskentelee monenlaisia osaajia, joiden apuun voi turvautua vaikeissa tilanteissa, vaihtaa näkemyksiä ja oppia moniammatillisuutta. Tästä hyötyvät luonnollisesti myös kuntalaiset.

Luhangan kunnan palvelut tuotetaan nyt jo osittain yhdessä Joutsan kunnan kanssa. Kuntaan pitää kuitenkin jäädä keskeisiä sotepalveluita, mitkä ovat kuntalaisten hyvinvoinnin ja sujuvan asioinnin kannalta oleellisia. Tärkeää on myös säilyttää esimerkiksi ikääntyneiden asumispalvelut omassa kunnassa mahdollisimman lähellä omaisia.

Erityispalvelut, kuten erikoissairaanhoito, saadaan luonnollisesti jatkossakin Jyväkylästä, mutta uskon näiden palveluiden tarpeen vähenevän, kun peruspalvelut omassa kunnassa ovat kunnossa.

Näitä periaatteita haluan puolustaa tulevassa aluevaltuustossa, mikäli tulen sinne valituksi.

Riitta Pylvänen

aluevaaliehdokas (kesk.)

Tagged with →